Contzilla.ro: Două noutăţi în legislaţia muncii. O zi liberă pentru angajaţii care se vaccinează şi modificarea unor prevederi privind semnătura electronică pe contractele de muncă

Ziarul Financiar 27.07.2021

Începând cu 29 iulie 2021, persoanele care se vaccinează împotriva COVID-19 vor putea beneficia, la cerere, de câte o zi liberă plătită, care nu se include în durata concediului de odihnă, pentru fiecare doză de vaccin efectuată, atât în cazul angajaţilor din sistemul public cât şi privat, potrivit Legii 221 publicată în Monitorul Oficial luni, 26.07.2021.

Elevii, studenţii şi cadrele militare vor beneficia de asemenea de câte o zi de scutire/ permisie pentru fiecare doză de vaccin efectuată.

Dreptul la ziua liberă se acordă pe baza adeverinţei de vaccinare. În situaţia în care ziua liberă coincide cu ziua vaccinării, persoanele au obligaţia depunerii adeverinţei de vaccinare în prima zi lucrătoare de la vaccinare.

Poate beneficia de ziua liberă şi unul dintre părinţi sau reprezentantul legal al copilului cu vârsta de până la 18 ani, precum şi al persoanei cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, în ziua vaccinării copilului, respectiv a persoanei cu dizabilităţi. Aceştia vor trebui să prezinte adeverinţa de vaccinare şi declaraţia pe propria răspundere a celuilalt părinte sau a reprezentantului legal, potrivit căreia acesta nu a solicitat şi nu va solicita zile libere pentru însoţirea la efectuarea vaccinului a copilului cu vârsta sub 18 ani, respectiv a persoanei cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani.

Toate aceste prevederi nu se aplică pentru salariaţii şi cadrele militare în situaţia în care sunt vaccinate la locul de muncă prin grija angajatorului.

În plus faţă de aceste obligaţii, salariaţii mai trebuie sa informeze angajatorul cu privire la opţiunile de programare a zilelor libere pe care urmează să le solicite, în vederea asigurării în condiţii optime a funcţionării activităţii acestuia.

O altă noutate legislativă în domeniul relaţiilor de muncă este adusă de Legea 208 publicată în 22 iulie 2021 pentru aprobarea OUG 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă.

Prin Legea 208/2021 se menţionează expres că părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată. Anterior legislaţia prevedea că  semnătura electronică se poate utiliza la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional.

Se introduce prevederea nouă că organele de control au obligaţia de a accepta, pentru verificare şi control, contractele individuale de muncă şi actele adiţionale, precum şi înscrisurile/documentele din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă încheiate în format electronic, cu semnătura electronică, potrivit legii, fără a le solicita şi în format letric. La solicitarea acestora, documentele încheiate cu semnătura electronică pot fi transmise în format electronic şi anterior efectuării controlului.

Legea mai precizează ca  angajatorul poate suporta atât pentru el cât şi pentru angajaţii săi, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, cheltuielile pentru achiziţionarea semnăturilor electronice avansate sau semnăturilor electronice calificate utilizate pentru semnarea înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă.