Ziua şi listarea se vede şi în numărul de investitori la Bursa de la Bucureşti: 70.800, maximul ultimilor cinci ani. BET, plus 21%

Autor: Liviu Popescu 02.08.2021

♦ 16 companii listate cu acţiuni de la începutul anului 2021 şi 17 runde de finanţare cu obligaţiuni ♦ Noi sectoare de activitate la Bursă

Circa 71.000 de investitori tran­zac­ţionează la bursa de la Bucu­reşti la iunie 2021, în creş­tere cu 23% faţă de ace­eaşi lună din 2020, evoluţie sus­ţinută în principal de numărul ridicat de com­panii listate, dar şi de randamentele substanţiale în contextul revenirii burselor.

Potrivit statisticilor Fondului de Com­pen­sare a Investitorilor, circa 5.000 de in­vesti­tori au intrat la tranzacţionare în pri­mele şase luni din 2021.

„Am ales bursa deoarece, comparativ cu imobiliarele, lucrurile sunt mult mai simple şi mai rapide, durează o zi să îţi deschizi un cont de tranzacţionare, iar suma iniţială nu tre­buie să fie foarte mare. Am ales Bursa de la Bucureşti şi nu pieţele externe datorită ran­damentelor mari, dar şi deoarece mi se pare că, pentru un începător, riscul este mai mic atunci când cunoaşte contextul local, legis­laţia şi regimul fiscal, poate interacţiona cu companiile în care investeşte“, spune Emilia Bocăneţ, 26 de ani, investitor de anul acesta la bursă prin intermediul Tradeville.

Pe fondul celei mai dinamice perioade din istoria posdecembristă a bursei ro­mâneşti, prin prisma numărului de companii intrate la tranzacţionare, dar şi în contextul unor randamente semnificative, numărul de investitori a ajuns în iunie 2021 la maximul ultimilor cinci ani.

„Banii trebuie puşi la muncă. Iar singu­rul mod în care putem face asta este prin in­ves­tiţia pe piaţa de capital. Desigur, trebuie să fim atenţi la riscuri şi să nu investim niciodată în acţiuni mai mult decât putem pier­de“, spune A.G, absolvent al Politeh­ni­cii care a „descoperit“ bursa odată cu lista­rea SafeTech la începutul anului.

De la începutul anului 2021 şi până la fi­nal de iulie, la Bucureşti s-au listat 17 emi­siuni de obligaţiuni corporative şi două emisiuni de titluri de stat, cu o valoare cu­mu­la­tă de 1,07 mld. euro. Pe de altă parte, 16 com­panii au început tranzacţionarea cu acţiuni în urma unor oferte prin care au atras 137 mil. euro. Aceste com­panii au o capitalizare de circa 1 mld. euro.

„Se continuă tendinţa de creştere a con­tu­rilor începută anul trecut. Aceasta a fost deter­minată atât de creşterea indicilor bur­sieri, cât şi de mărirea numărului de listări de noi societăţi“, spune Marcel Murgoci, direc­tor de tranzacţionare la Estinvest.

Pe de altă parte, prin prisma indicelui principal BET, cel care reflectă dinamica celor mai tranzacţionate 17 acţiuni, bursa românească a urcat în primele şapte luni cu aproximativ 21%. Cu tot cu dividende, investitorii au un randament de 25%.