ASF a aprobat noi reguli în privinţa funcţionării fondurilor de investiţii alternative, permiţând şi înfiinţarea lor sub formă de SRL

Autor: Roxana Rosu 06.08.2021

ASF a aprobat noul cadru de reglementare în domeniul înregistrării şi condiţiilor de funcţionare ale fondurilor de investiţii alternative, care are ca scop stimularea creşterii industriei de fonduri de investiţii autohtonă, în special cea a fondurilor cu capital de risc şi cu capital privat. 

Noul regulament, aprobat pe 27 iulie, are ca obiectiv creşterea gradului de flexibilitate şi armonizare a cadrului legal aplicabil în materia fondurilor de investiţii alternative şi a administratorilor acestora, inclusiv introducerea posibilităţii AFIA înregistrat de a se înfiinţa şi sub formă de SRL.

Principalele modificări şi completări aduse Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015 includ:

- introducerea posibilităţii AFIA înregistrat de a se înfiinţa şi sub formă de SRL;

- debirocratizarea procesului de înregistrare a AFIA, prin reducerea numărului de documente şi informaţii necesar a fi depuse la A.S.F.;

- eliminarea obligaţiei AFIA înregistrat de elaborare şi transmitere la A.S.F. a unor proceduri;

-  eliminarea obligaţiei AFIA înregistrat de a avea un ofiţer de conformitate şi un administrator de risc;

- posibilitatea transmiterii documentaţiei necesare in format electronic;

- elaborarea de către AFIA a unui raport ce va fi transmis la A.S.F. cu o frecvenţă anuală în loc de trimestrială.

Măsura face parte dintr-un program mai amplu al ASF de revizuire a reglementărilor primare/secundare incidente O.P.C. şi administratorilor acestora, având drept scop simplificarea şi debirocratizarea procesului de autorizare, standardizarea într-o măsură cât mai mare a documentaţiei necesare şi armonizarea acestor proceduri/reguli de autorizare/înregistrare cu cele aplicate la nivel european de celelalte state membre.