Transformarea digitală contribuie în mod esenţial la transformarea ecologică

Autor: Marius Coman, IoT Country Sales Manager, Vodafone Romania 09.08.2021

Ca răspuns la încălzirea globală şi schimbările climatice UE s-a angajat să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, prin iniţierea Pactului Verde European (“European Green Deal”), şi să devină lider global în combaterea schimbărilor climatice. În esenţă, Pactul Verde prevede un plan de acţiune pentru a stimula energia curată, industrii şi procese de producţie cu un impact mai redus asupra mediului, clădiri eficiente energetic, mobilitate inteligentă, o agricultură sustenabilă şi restabilirea biodiversităţii.

Realizarea unei tranziţii corecte şi sustenabile către o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050 va necesita acţiuni şi investiţii în soluţii digitale în mai multe sectoare, precum agricultură, energie, mobilitate, construcţii. Ca recunoaştere a acestui fapt, UE s-a angajat să aloce 37% din Fondul pentru Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă pentru a stimula investiţii verzi şi reforme şi 20% pentru a promova transformarea digitală. Toate regiunile şi sectoarele vor avea nevoie intrinsecă de digitalizare în contextul planurilor naţionale de redresare care îşi propun stimularea eficienţei, creşterea productivităţii şi a competitivităţii, reducerea amprentei asupra mediului şi, în final, progresul economic şi modelarea viitorului pe baze mai durabile şi incluzive.

Soluţiile IoT şi implementarea transformării ecologice

Soluţiile digitale, precum aplicaţiile bazate pe IoT, inteligenţa artificială şi Big Data, reprezintă facilitatori esenţiali, care permit un grad mai ridicat de sustenabilitate, de la agricultură inteligentă până la logistică inteligentă, oraşe inteligente şi energie inteligentă. Pe lângă beneficiile legate de automatizare, productivitate sporită şi reducerea costurilor, soluţiile bazate pe IoT vin cu avantajul unei eficienţe sporite, atât din punct de vedere operaţional, cât şi în ceea ce priveşte utilizarea resurselor, care se traduce prin consum redus de energie şi combustibil, nivel scăzut de emisii, reducerea poluării şi a deşeurilor.

Numeroasele proiecte pe care Vodafone, lider global în furnizarea de servicii IoT, le-a implementat în Europa, inclusiv în România, vin să confirme aceste beneficii :

Logistica inteligentă - soluţiile Vodafone pentru vehicule pot reduce consumul de combustibil cu până la 30%, prin integrarea tehnologiilor IoT în vehicule pentru a optimiza gestionarea rutelor, întreţinerea mijloacelor de transport şi încurajarea unui comportament responsabil al şoferilor;

Agricultura inteligentă - Agricultura de precizie, bazată pe soluţii şi tehnologii digitale, permite furnizarea pentru fiecare plantă a cantităţii exacte de substanţe (apă, nutrienţi, pesticide), la momentul optim. Acest aspect are un impact major pentru reducerea risipei, optimizării costurilor, dar şi pentru protejarea mediului înconjurător, prin protejarea solului. În lipsa soluţiilor digitale şi a tehnologiilor pentru agricultura de precizie, mare parte din cantitatea de azot utilizată, care este cel mai comun îngrăşământ, se iroseşte, ca urmare a aplicării de fertilizări uniforme pe toată suprafaţa culturii. Acest lucru are ca rezultat supra-fertilizarea solurilor, care afectează negativ calitatea acestora, cu impact semnificativ asupra mediului şi calităţii culturilor.

Soluţiile pentru oraşe inteligente îmbunătăţesc eficienţa serviciilor mari consumatoare de energie, cum ar fi transporturile publice, reţelele rutiere şi iluminatul stradal. Vodafone lucrează cu multe oraşe din Europa pentru a oferi soluţii digitale ce le permit autorităţilor locale să facă faţă acestor provocări.

Producţia inteligentă le permite fabricilor să fie mai eficiente, să reducă pierderile şi să aibă un impact mai scăzut asupra mediului prin reducerea emisiilor şi a poluării. Utilajele conectate pot fi monitorizate în permanenţă pentru a reduce întreţinerea şi durata de nefuncţionare, permiţând totodată monitorizarea de la distanţă. De asemenea, reţelele NB-IoT permit unor senzori de mică putere să reducă consumul de energie.

Digitalizarea în Sănătate face posibile consultaţiile de la distanţă şi utilizarea de dispozitive portabile/ implanturi medicale pentru a le permite medicilor să monitorizeze de la distanţă sănătatea pacienţilor, reducând numărul de vizite (şi implicit deplasările) efectuate de pacienţi.

Contoarele inteligente le permit consumatorilor casnici şi firmelor să monitorizeze şi să scadă consumul de energie, reducând facturile la energie, precum şi impactul producţiei de energie asupra mediului. La nivel mondial, platformele Vodafone IoT au conectat peste 12 milioane de contoare inteligente, ceea ce a însemnat anul trecut o reducere cu circa 1,6 milioane de tone de CO² echivalent.

Experienţa Vodafone pe piaţa locală

Implementările de soluţii bazate pe IoT realizate de Vodafone România la nivel local sunt alte exemple care demonstrează aceste beneficii: Vodafone Tracking Solution, pentru localizarea şi monitorizarea prin GPS a flotelor auto ale companiilor de orice dimensiuni; soluţiile de Waste Management, care monitorizează şi eficientizează activitatea de colectare şi reciclare a deşeurilor, oferind date exacte despre cantitatea şi tipul deşeurilor colectate şi reciclate, în mod automat; soluţiile de Energy Data Management, care monitorizează consumul de energie electrică, semnalând creşterile cauzate de utilaje ce nu funcţionează în parametri, temperatura şi umiditatea din hala de producţie, cu beneficii nete de utilizare eficientă a resurselor, prin monitorizarea pierderilor.

Soluţiile digitale pentru agricultură din portofoliul Vodafone România, ce integrează tehnologii inovatoare de tip IoT, bazate pe sonzori, aduc fermierilor beneficii majore de creştere a productivităţii şi calităţii culturilor, menţinere a sănătăţii solului, reducere a costurilor de producţie, prin optimizarea utilizării de fertilizatori, apă, pesticide. Senzorii de sol permit analiza evoluţiei şi consumului de nutrienţi, în funcţie de faza de dezvoltare a culturii. Astfel, se poate eficientiza utilizarea îngrăşămintelor, cu beneficii atât pentru plantă şi sol, cât şi de optimizare a costurilor de fertilizare.

Nu în ultimul rând, primul proiect de pădure inteligentă pe care Vodafone l-a implementat în România se bazează pe un sistem de monitorizare şi semnalizare în timp real a sunetelor specifice exploatărilor forestiere, pentru a ajuta la combaterea defrişărilor ilegale. Această iniţiativă demonstrează cum tehnologia poate fi utilizată pentru a genera impact pozitiv în societate, pentru a contribui la schimbare şi progres, pentru a conecta oamenii şi societatea pentru o viaţă mai bună şi un viitor sustenabil.

Vodafone s-a angajat să susţină tranziţia verde prin digitalizare, acesta fiind unul dintre pilonii misiunii noastre. Acest angajament se reflectă inclusiv în preocuparea Grupului Vodafone de a-şi ajuta clienţii din segmentul business să-şi reducă emisiile cu 350 de milioane de tone de CO² echivalent până în 2030, ceea ce echivalează cu totalul anual de emisii de carbon al Italiei. Acest impact va fi antrenat în principal de soluţiile bazate pe IoT ale Vodafone.

Beneficiile digitalizării nu sunt doar de ordin economic, ci includ şi avantaje semnificative de ordin social, precum şi de reducere a impactului asupra mediului, lucru dovedit în practică de implementările de soluţii şi aplicaţii digitale în numeroase arii şi sectoare de activitate.