Contzilla.ro: A fost publicată procedura pentru implementarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

Ziarul Financiar 10.08.2021

Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit precum şi formularele utilizate pentru înregistrarea acestuia au fost publicate în Monitorul Oficial vineri, 06 august 2021.

Pentru a-şi exprima opţiunea de constituire a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit reprezentantul legal al persoanei juridice responsabile a grupului va depune electronic la fisc  o cerere comună semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, cu cel puţin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale. La cerere se vor anexa certificatul constatator şi/sau alte documentele justificative din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de constituire a grupului.

Termenul de soluţionare a cererii este de 45 de zile de la data primirii cererii.

Pe baza deciziei privind aprobarea implementării grupului fiscal se marchează, în vectorul fiscal, la poziţia „impozit pe profit“ atât pentru persoana juridică responsabilă, cât şi pentru ceilalţi membri calitatea dobândită în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit aprobat de organul fiscal.

Începând cu data implementării grupului fiscal se inactivează, în vectorul fiscal al fiecărui membru al grupului, cu excepţia celui al persoanei juridice responsabile a grupului fiscal, obligaţia de declarare privind impozitul pe profit. De la data implementării grupului obligaţiile declarative şi de plată privind impozitul pe profit revin persoanei juridice responsabile.

Celelalte obligaţii de declarare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate de fiecare membru al grupului, cu excepţia impozitului pe profit, rămân neschimbate.

Declaraţia anuală privind impozitul pe profit se depune la ANAF, împreună cu declaraţia anuală privind impozitul pe profit a fiecărui membru, până la termenele prevăzute de lege.

Totodată, persoana juridică responsabilă are obligaţia de a depune şi declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/ mecenatului/burselor private efectuate de membrii grupului.

După încheierea perioadei de consolidare de 5 ani fiscali, persoana juridică responsabilă poate reînnoi opţiunea, în situaţia în care se decide menţinerea grupului fiscal şi continuarea sistemului de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit.

Actul normativ publicat în MOF (ORDIN nr. 1.191 din 26 iulie 2021 ) mai conţine prevederi referitoare la Procedura de modificare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit şi desfiinţarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.