Camera Consultanţilor Fiscali propune modificarea legislaţiei care reglementează diurna pentru a elimina anumite neclarităţi, care pot bloca activitatea firmelor de transporturi şi construcţii

Autor: Roxana Rosu 02.09.2021

Camera Consultanţilor Fiscali din România a propus, săptămâna trecută, Parlamentului şi Ministerului Finanţelor, adoptarea unor soluţii legislative care să clarifice tratamentul fiscal al diurnei plătită de companii angajaţilor care lucrează temporar în alt stat UE sau în România, pentru a preveni blocarea activităţii firmelor din transporturi sau construcţii.

În opinia consultanţilor fiscali, aceste măsuri ar fi necesare pentru a evita colapsul firmelor din domeniul transporturilor şi construcţiilor, a căror activitate se caracterizează prin detaşarea/delegarea sau mobilitatea angajaţilor.

”Soluţiile propuse autorităţilor au la bază o amplă analiză a legislaţiei din România care a avut o incidenţă directă în modul de abordare al organelor fiscale cu privire la taxarea diurnelor plătite angajaţilor în perioada 2015 – 2021, în paralel cu analiza situaţiei practice, de incertitudine şi disperare în care se află zeci de mii de angajatori români din aceste sectoare.
Considerăm că, soluţiile de amnistie pentru trecut şi de claritate pentru viitor, sunt salutare pentru angajatorii români care, în loc să lupte din nou pentru supravieţuire în instanţele judecătoreşti şi să îşi relocheze activitatea în alte ţări europene, cum de altfel au şi început, trebuie lăsaţi să lupte pentru poziţia lor şi a României pe piaţa foarte dură şi încordată a acestor servicii, atât în Europa, cât şi în întreaga lume”, declară Doru Petru Dudaş, Director executiv CCF.

Potrivit scrisorii redactate de consultanţii fiscali, lipsa unor reglementări clare cu privire la situaţii în care angajatorii pot acorda indemnizaţii care să fie neimpozabile în limita plafonului reglementat expune angajatorii români la riscuri semnificative indiferent de tratamentul pe care aleg să îl aplice.

Vedeţi aici propunerile făcute de Camera Consultanţilor Fiscali

”Menţionăm că această solicitare se întemeiază pe existenţa numeroaselor situaţii practice în care, în cadrul inspecţiilor fiscale, care vizează perioade fiscale începând cu 1 iulie 2015, indemnizaţiile acordate, considerate de către angajatori drept neimpozabile (în limita plafonului reglementat în cadrul art. 76 alin. (2) litera k) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal) au fost reîncadrate de către inspectorii fiscali drept venituri asimilate salariilor, subiect al contribuţiilor sociale obligatorii şi impozitului pe veniturile din salarii”, se arată în scrisoare.

Potrivit CCF,  au fost reîncadrate astfel indemnizaţiile acordate angajaţilor lor de următoarele categorii de societăţi (categorii vulnerabile):

1. Prestatorii de servicii de construcţii, montaj, antrepriză asistenţă tehnică etc., care îşi trimit angajaţii pe diferite şantiere în state membre sau în state terţe pentru prestarea de servicii conform contractelor încheiate cu diverşi beneficiari. 

2. Agenţii de muncă temporară din România care recrutează persoane şi le pun ulterior la dispoziţia unor întreprinderi utilizatoare din state membre ale Uniunii Europene sau din state terţe.

3. Transportatorii internaţionali, pentru indemnizaţiile acordate angajaţilor implicaţi în mod direct în operaţiunile de transport (de principiu şoferilor).

Doru Dudaş, doctor în finanţe, a ocupat de-al lungul timpului mai multe poziţii în cadrul Ministerului de Finanţe, inclusive director general al Direcţiei generale legislaţie Cod Fiscal.