Raluca Bâldea şi Vladislav Dabija, Deloitte: Noi reguli tranzitorii de origine pentru ţările pan-euro-mediteraneene

Ziarul Financiar 06.09.2021

Convenţia Pan-Euro-Mediteraneană (PEM), semnată în 2011, este un acord multilateral care vizează stabilirea unor reguli comune de origine privind schimburile de mărfuri între Uniunea Europeană şi cele 24 de ţări semnatare din zona PEM (AELS, Turcia, Balcanii de Vest, ţările Parteneriatului estic şi ţările mediteraneene).

Deşi procesul de revizuire a Convenţiei PEM se desfăşoară din 2012, până la încheierea negocierilor şi adoptarea formală de către toate părţile contractante, majoritatea ţărilor au decis să înceapă să aplice începând cu 1 septembrie 2021, în mod tranzitoriu şi pe bază de protocoale bilaterale, regulile revizuite, menţinând în acelaşi timp discuţii cu restul părţilor contractante pentru a ajunge la un acord cu privire la procesul de revizuire.

În etapa iniţială, regulile se vor aplica între Uniunea Europeană, Elveţia, Norvegia, Islanda, Albania, Iordania şi Insulele Feroe. Procesul de adoptare a modificărilor la protocoalele bilaterale de origine privind regulile de origine cu ceilalţi parteneri (Macedonia de Nord, Serbia, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, Kosovo, Republica Moldova, Georgia, Ucraina, Palestina, Liban, Turcia şi Egipt) este în curs de desfăşurare şi în diferite etape de progres.

 

Ce se schimbă?

Obiectivul noilor reguli este de a moderniza regulile actuale de origine cuprinse în acordurile comerciale preferenţiale ale UE cu ţările din regiunea PEM, făcându-le mai flexibile şi mai uşor de utilizat. Regulile tranzitorii nu înlocuiesc regulile Convenţiei PEM, ci se vor aplica în paralel, până la finalizarea procesului de revizuire a acesteia. Astfel, operatorii economici vor putea alege fie să se prevaleze de regulile actuale ale Convenţiei PEM, fie de regulile tranzitorii. Aşadar, este de reţinut că noile reguli nu au un caracter obligatoriu, comisia lăsând la latitudinea operatorilor economici dacă le vor aplica sau nu.

 

Principalele beneficii ale noilor reguli

 

Impactul asupra mediului de afaceri

În cadrul procesului de consultare, unele ţări au semnalat faptul că noile reguli de origine vor crea dificultăţi companiilor cu lanţuri de aprovizionare complexe, precum necesitatea de a-şi actualiza sistemul IT şi faptul că vor fi nevoiţi să colecteze dovezi de origine emise în conformitate cu ambele seturi de reguli.

Cu toate acestea, considerăm că noile reguli vor avea un impact general pozitiv asupra mediului de afaceri şi asupra comerţului internaţional, întrucât acestea sunt mai flexibile. Prin urmare, cu mici excepţii, un produs care îndeplineşte regulile de origine ale actualei Convenţii PEM va îndeplini şi regulile de origine tranzitorii.

 

Material de opinie de Raluca Bâldea, Partener Servicii Fiscale, şi Vladislav Dabija, Manager Taxe Indirecte, Deloitte România