Contzilla.ro: Simplificarea înfiinƫării şi închiderii firmelor, eliminarea unor registre şi documente obligatorii, fluidizarea decontării concediilor medicale şi alte măsuri propuse de Ministerul Economiei pentru debirocratizarea activităƫii firmelor

Ziarul Financiar 07.09.2021

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a publicat pe data de 6 septembrie 2021 un memorandum care conƫine o listă de măsuri concrete prin care firmele din România urmează să fie degravate de o serie de aspecte birocratice.

În total sunt 26 de măsuri, cu impact direct asupra obligaƫiilor pe care le au în prezent firmele şi se referă la urmatoarele aspecte:

♦ Fluidizarea procedurii de decontare a indemnizaţiilor aferente concediilor medicale

♦ Scutirea de sancţiuni pentru microîntreprinderi şi corelarea birocraţiei cu talia firmei

♦ Eliminarea analizei de risc la securitate fizică

♦ Eliminarea obligaţiei declarării sediilor secundare la ANAF, obţinerea CIF pentru puncte de lucru şi plata diferenţiată a impozitului pe venitul din salarii

♦ Eliminarea obligativităţii tranzacţiilor firmelor prin contul de trezorerie în relaţia cu instituţiile statului

♦ Eliminarea deductibilităţii limitate de 50% a combustibilului pentru autoturisme

♦ Eliminarea foii de parcurs ca document obligatoriu în deductibilitatea combustibilului

♦ Eliminarea declarării posturilor vacante la ANOFM

♦ Simplificarea şi digitalizarea procedurii de înfiinţare a firmelor

♦ Simplificarea închiderii firmelor

♦ Creşterea plafonului de la 50.000 euro la 100.000 euro pentru obligaţia de dotare cu cititoare de card – POS

♦ Eliminarea procurii notariale necesare în îndeplinirea obligaţiilor declarative

♦ Eliminarea declarării reducerilor comerciale

♦ Eliminarea obligaţiei privind păstrarea contractelor individuale de muncă la punctele de lucru din legislaţia de reducere a muncii la negru

♦ Eliminarea sancţiunilor pentru lipsa Registrului Unic de Control (RUC)

♦ Revizuirea legislaţiei privind casele de marcat

♦ Modificarea tuturor actelor normative care reglementează procedurile de autorizare, avizare, licenţiere.

♦ Actualizarea legislaţiei prin revizuirea actelor normative care impactează mediul de afaceri

♦ Simplificarea accesului angajatorilor la obţinerea subvenţiei de şomaj

♦ Modificarea legislaţiei privind starea de inactivitate şi înscrierea inactivităţii în cazierul fiscal al contribuabililor

♦ Adăugarea si actualizarea codurilor CAEN conform nevoilor şi solicitărilor mediul antreprenorial

♦ Modificarea legislaţiei privind drepturile de autor în privinţa organismelor de gestiune colectivă

♦ Simplificarea regimul declarativ derogatoriu la ANAF pentru firmele suspendate temporar la ONRC

♦ Eliminarea Registrului de Evidenţă Fiscală în format fizic pentru persoanele juridice

♦ Mutarea obligativităţii înregistrării contractelor de internship de la AJOFM la ITM/Revisal

♦ Eliminarea Registrului entităţilor/unităţilor de Cult - condiţie pentru deductibilitatea sponsorizării din impozit.