Contzilla.ro: Sistemul obligatoriu de facturare electronică E-facturare urmează să fie aplicat din octombrie 2021

Ziarul Financiar 09.09.2021

Proiectul E-facturare urmează să fie demarat live pe 1 octombrie, dupa o sesiune de testare care va începe pe data de 15 septembrie 2021.

România a adoptat pe data de 8 septembrie 2020  Legea nr. 199/2020 referitoare la facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice, lege care a transpus în legislaţia naţională Directiva 2014/55/EU privind facturarea electronică în domeniul achiziţiilor publice.

În prima etapă, sistemul de facturare electronică  va permite încărcarea, stocarea şi descărcarea facturilor emise de agenţii economici în relaţie cu instituţiile publice (B2G) urmând a fi extins ulterior şi asupra tranzacƫiilor B2B.

Prin implementarea acestui proiect se urmăreşte eficientizarea colectării impozitelor şi taxelor, în special, creşterea gradului de colectare a TVA.

Prin factură electronică se înƫelege factura emisă, transmisă şi primită într-un format electronic structurat care permite prelucrarea sa automată şi electronică.

Elementele principale ale facturii electronice sunt:

a) identificatorii de proces şi de factură;

b) data facturii;

c) informaţii privind identificarea persoanei impozabile care a livrat produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrările;

d) informaţii privind cumpărătorul;

e) informaţii privind beneficiarul plăţii;

f) informaţii privind reprezentantul fiscal al vânzătorului;

g) identificarea tipului de produse furnizate, servicii prestate sau lucrări executate;

h) referirea la contractul de achiziţii publice/sectoriale, de concesiune de lucrări şi servicii, precum şi, după caz, la contractul de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii;

i) detalii privind livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor;

j) instrucţiuni de plată;

k) informaţii privind creditări sau debitări;

l) informaţii privind poziţiile de pe factură;

m) totalurile facturii;

n) defalcarea TVA.

Toate autorităţile şi entităţile contractante trebuie să primească şi să prelucreze o factură electronică conformă cu standardul european privind facturarea electronică şi cu oricare dintre sintaxele sale.