Contzilla.ro. În vizor, ajutorul social: obligaţia beneficiarilor de a se prezenta la AJOFM din 6 în 6 luni şi prelungirea acordării ajutorului încă 6 luni după angajare

Ziarul Financiar 14.09.2021

Ajutorul social urmează să fie acordat beneficiarilor timp de încă 6 luni, din momentul angajării, dacă angajarea are loc pentru o perioadă de cel puţin 24 luni, se arată într-un proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

În acelaşi timp se introduce obligativitatea ca persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social să se prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă din 6 în 6 luni sau ori de câte ori sunt solicitate de acestea pentru a li se aplica măsuri de activare pe piaţa muncii.

În caz de neprezentare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă se va considera refuz al unui loc de muncă ceea ce va conduce la încetarea ajutorului social. O nouă solicitare va putea fi facută abia după o perioadă de 12 luni.

În cazul in care are loc încetarea CIM în mai puţin de 24 de luni, din iniţiativa angajatorului, sumele acordate cu titlu de ajutor social nu vor fi recuperate. Pe de altă parte dacă încetarea contractului de muncă are loc din motive imputabile angajatului, sumele astfel acordate vor fi recuperate pe întreaga perioadă.

Proiectul mai prevedere înscrierea persoanelor apte de muncă în programul educaţional de tip” A doua şansă”, la recomandarea AJOFM. Refuzul de participare va conduce la încetarea ajutorului social şi interzicerea solicitării unui nou drept pentru o perioadă de 12 luni, ca şi în cazul refuzului unui loc de muncă. Celor înscrişi în program li se va deconta transportul dacă distanţa este mai mare de 5 km faţă de locuinţă.

Calculele oficiale arată că aproximativ 10.000 de persoane ar putea beneficia de prelungirea acordării ajutorului social iar de programul de cursuri aproximativ 5.000 de persoane.