Evergent Investments a depăşit pragul de 500 mil. euro active totale sub administrare la finele lunii august

Autor: Tibi Oprea 17.09.2021

Evergent Investments (simbol bursier EVER), a doua cea mai mare societate de investiţii financiare de la bura locală în funcţie de capitalizare (1,28 mld. lei), a ajuns la o valoare a activelor totale aflat sub administrare de 2.518 miliarde de lei (aproximativ 500 de milioane de euro) la finele lunii august 2021, potrivit raportului VAN publicat la BVB.

Rezultatul net, în sumă de 145,7 milioane de lei, este compus din 47,8 milioane de lei profit net şi 97,9 milioane de lei câştig net din vânzarea activelor reflectat în rezultatul reportat – tratament contabil conform IFRS 9.

Valoarea unitară a activului net (VUAN) era de 2,3893 lei la 31 august 2021, astfel că acţiunile EVER se tranzacţionează la un discount de 43,5% faţă de activul net, în uşoară creştere faţă de discountul de la nivelul lunii iulie, potrivit calculelor realizate de ZF.

Societatea menţionează că acţiunile cotate pe care le deţine şi-au majorat valoarea cu 52,7 milioane de lei, în timp ce acţiunile cotate FIA au urcat cu 0,2 milioane de lei. Obligaţiunile corporative au înregistrat o creştere de 0,3 milioane de lei, unităţile de fond un plus de 1,9 milioane d elei, iar instrumentele monetare un avans cu 40,6 milioane de lei. Acţiunile necotate au scăzut cu 1,5 milioane de lei.

Ponderea principalelor categorii de active în valoarea totală a activelor administrate este 67% acţiuni cotate, inclusiv acţiunile cotate FIA, 8,3% acţiuni necotate, 12,9% unităţi de fond şi 9,6% instrumente monetare.

Acţiunile EVER înregistrează o creştere de 5,6% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacţii de 152,3 milioane de lei, arată datele BVB.