Plaforma de recrutare online BestJobs şi-a majorat profitul de peste patru ori în S1/2021, la 3,9 mil. lei. Afacerile au crescut cu 41%

Autor: Cristina Bellu 21.09.2021

BestJobs Recrutare, controlată de Neogen, a încheiat primul semestru din acest an (S1/2021) cu afaceri de 14,5 mil. lei, în creştere cu 41,2%, în timp ce profitul net s-a majorat cu 329%, până la 3,9 mil. lei, arată raportul semestrial al companiei.  

“În primul semestru al anului 2021, deciziile adoptate de managemenul societăţii privind optimizarea serviciilor noastre în concordanţă cu nevoile pieţei, coroborate cu masurile de relaxare a restricţiilor în contextul epidemilogic, precum şi relansarea dinamică a pieţei de muncă,  au contribuit decisiv la consolidarea financiara a Bestjobs, şi la revenirea la un nivel asemănător al cifrei de afaceri comparabil cu perioada similară din 2019”, spune Călin Fusu, administrator şi CEO al companiei.

La 30 iunie, cheltuielile de exploatare au ajuns la 9.97 mil. lei, în creştere cu 6,04% faţă de S1/2021. Astfel, rezultatul operational a inregistrat o crestere cu 373.2% faţă de perioada similară din 2020, totalizând 4,6 mil. lei. 

În ceea ce priveşte cheltuielile cu prestaţiile externe, acestea au crescut cu 20,49% faţă de S1/2020, pe fondul cresterii costurilor aferente dezvoltarii si mentenanta software, în contextul accelerarii dezvoltarii de functionalitati noi, cât si cresterii costurilor de personal din domeniul IT.

Activele totale ale companiei se cifrau finalul lunii iunie 30 mil. lei, în creştere cu 160% faţă de 31 decembrie 2020, în timp ce datoriile totale ale societăţii cumulează 20 mil. lei, în creştere cu 579% faţă de începutul anului current, din care ponderea cea mai importanta reprezinta datoriile pe termen lung provenind din emisiune de obligatiuini, in luna mai 2021.

“Pentru evitarea plafonării societăţii, luând în considerare şi faptul că pe plan naţional Bestjobs este plasată extrem de stabil în domeniul său de activitate, s-a optat pentru extinderea societăţii şi lansarea serviciilor Bestjobs la nivel internaţional, pieţele vizate în mod principal fiind Republica Moldova şi Ungaria”, adaugă Călin Fusu.

În acest context, pentru atragerea de capital, s-a decis listarea la BVB a societăţii şi a emisiunii obligaţiilor către investitorii interesaţi. Astfel, la finalul lunii iulie au intrat la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al bursei obligaţiuni de peste 3,3 milioane de euro, sub simbolul bursier JOBS26E.

Listarea a venit după derularea în perioada 6-17 mai 2021 a unui plasament privat de obligaţiuni, prin care compania a emis un număr de 6.742 de obligaţiuni corporative denominate în euro, cu o valoare nominală de 500 euro. Obligaţiunile au o dobândă anuală de 5,8% şi data scadenţei la 20 mai 2026. În cadrul plasamentului au subscris 106 de investitori, dintre care 14 investitori calificaţi şi 92 de investitori de retail. Compania a atras 3.371.000 euro de la investitorii din piaţa de capital.

“Luând în considerare toate cele de mai sus, avem o perspectivă mai mult decât optimistă asupra următoarei perioade semestriale, având convingerea fermă că vom continua pe trendul ascendent din primul semestru, din punct de vedere financiar, astfel încât investiţia realizată în societatea noastră să devină cât mai lucrativă pentru toate părţile interesate”, concluzionează Călin Fusu.

Cu o experienţă de peste 20 ani în domeniu, desprinsă în 2010 ca o societate de sine stătătoare din Neogen SA, platforma BestJobs integrează tehnologii digitale de ultimă generaţie, inclusiv un marketplace online cu servicii complete de agenţie de recrutare.