Băncile locale finanţează mai mult statul decât firmele. România, cea mai mare pondere din UE la expunerea băncilor faţă de stat. BNR a calculat riscul asumat de bănci, dacă urcă dobânzile

Autor: Claudia Medrega 02.10.2021

Expunerea băncilor faţă de stat este în jur de 25% din active, peste ponderea creditelor corporate Un nivel mare de datorie publică deţinut de bănci creşte vulnerabilitatea la saltul dobânzilor Impactul potenţial din senzitivitatea portofoliului de titluri de stat la variaţii ale dobânzilor: reducerea fondurilor proprii ale băncilor cu până la 9,7%.

Ponderea în total active a deţinerilor de titluri de stat ale băncilor autoh­to­ne şi a creditelor acor­date de către acestea sec­torului guvernamental oscilează în jurul a 25%, plasând România în frun­tea podiumului în UE.

Concret, creanţele băncilor asu­pra statului reprezentau în prima par­te a acestui an o pondere de 24% din activele băncilor, în timp ce pon­de­rea creditelor acordate de bănci com­paniilor, în lei şi valută, repre­zenta mai puţin de 21% din activele băncilor, conform datelor BNR.