Incertitudinea din piaţă, scăderea cererii interne şi păstrarea angajaţilor, principalele probleme cu care se confruntă IMM-urile în 2021

Autor: Ramona Cornea 03.10.2021

„A fost asemănător şi în anul 2020, singura diferenţă este că a reintrat pe tapet acea problemă a pregătirii şi menţinerii personalului pe care o vedem şi în Marea Britanie şi la nivel european.“

Principalele probleme cu care se confruntă IMM-urile din România sunt incertitudinea din piaţă, scăderea cererii interne, precum şi pregătirea şi menţinerea angajaţilor, conform cercetării Carta Albă a IMM-urilor, lansată astăzi de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).

„Principalele probleme rămân aceleaşi: incertitudinile evoluţiilor viitoare, semnalate de 51% dintre IMM-uri, scăderea cererii interne, sem­nalată de 46% dintre IMM-uri, pregătirea şi menţinerea personalului (43%), birocraţia (42%), concurenţa neloială (41%), creşterea nivelului cheltuielilor salariale (35%), fiscali­tatea excesivă (30,82%). A fost ase­mănător şi în anul 2020, singura diferenţă este că a reintrat pe tapet acea problemă a pregătirii şi menţinerii personalului pe care o vedem şi în Ma­rea Britanie şi la nivel european“, a de­clarat Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR în cadrul unei conferinţe de presă.

2021 a însemnat o scădere a eva­luării pozitive a mediului de afaceri cu privire la dezvoltarea afacerilor: nu­mai 7,9% dintre organizaţii au esti­mat că evoluţia mediului de afaceri va fi favorabilă afa­ce­rilor, faţă de 11% în 2020, afir­mă Jianu.