După două decenii în ING Bank Patricia Andrei ajunge la CEC Bank pe poziţia de director de HR, devenind responsabilă de aproape 6.000 de angajaţi

Autor: Claudia Medrega 07.10.2021

Patricia Andrei este noul di­rec­tor de HR al CEC Bank, poziţie din care va coordona întreaga ac­ti­vi­ta­te de resurse umane a băncii cu cea mai mare reţea teritorială din Ro­mânia, care include pes­te 1.000 de uni­tăţi şi aproape 6.000 de anga­jaţi la ni­velul întregii ţări.

Cu o experienţă de peste 22 de ani în dome­niu, noul director de re­sur­se umane a ocupat diverse funcţii în cadrul direcţiei de HR a ING România timp de peste 19 ani, iar în pe­rioada 2014-2019 a con­dus echipa de re­surse umane a aceleaşi bănci. În ultimii doi ani a activat în rolul de management con­sul­­tant alături de com­pa­nii in­­teresate de solu­ţii de dez­voltare or­gani­za­ţională şi im­ple­men­­tare a unor po­litici şi prac­tici incluzive şi sus­tenabile de resurse uma­ne, ca vector de perfor­manţă şi creştere a afacerii, conform in­formaţiilor transmise de bancă.

Patricia Andrei a intrat în ING Bank în 2000 şi a avut de-a lungul timpului responsabilităţi în domeniul trai­ningului, recrutărilor şi dez­vol­tării organizaţionale. După aproape 14 ani în ING ea a fost promovată pe poziţia de director de resurse umane. Anterior, timp de aproape patru ani, Patricia Andrei fusese numărul doi în departament. Concret, în 2014, Patricia Andrei prelua postul lăsat li­ber de Manuela Dragomir, care după nouă ani în care a condus po­litica de HR a ING a fost numită director de resurse umane pentru operaţiunile grupului olandez în Spania şi Portugalia începând cu 1 aprilie 2014.