Numărul cererilor primite de Biroul Asigurătorilor BAAR de la şoferii ofertaţi la un preţ RCA mult prea mare a ajuns la 600

Autor: Mircea Nica 13.10.2021

♦ Mădălin Roşu, preşedinte BAAR: Tariful de referinţă este calculat pentru o zonă teritorială stabilită la spaţiul european, plus câteva ţări cu acord multilateral, dar sunt multe excluse, precum Albania, Turcia, Moldova, Ucraina şi încă câteva.

Numărul de cereri primite de Bi­roul Asigurătorilor de Autovehi­cu­le din România (BAAR) de la şoferii care au primit preţuri la poliţe RCA cu mult peste tariful de referinţă a ajuns la 600, a spus Mădălin Roşu, pre­şedinte BAAR, pentru ZF.

„Numărul de cereri a ajuns la 600 în condiţiile în care acum 4 ani nu­mă­rul de cereri era 0. Totul este auto­ma­tizat. În momentul în care s-au băgat ta­ri­fele, şi se vede că este cu mult pes­te, clientul este alocat automat. Mulţi com­pară preţurile cu cele de la City. Bro­kerul consiliază aşa cum ştie, iar da­că clientul nu este de acord cu pre­ţu­rile prezentate, brokerul sau chiar cli­­en­tul se poate îndrepta către BAAR“, explică Mădălin Roşu.

Pe de altă parte, preşedintele BAAR susţine că tariful de referinţă este calculat pentru o zonă teritorială sta­­bilită în spaţiul european, plus câte­va ţări cu acord multilateral, dar sunt mul­­te ţări excluse, precum Al­ba­nia, Turcia, Moldova, Ucraina şi în­că câteva. Astfel, în cazul în care şo­ferii refuză tarifele iniţiale, se apli­că le­gea privind repartizarea BAAR la pre­ţul tarifului de refe­rinţă, la care se adau­gă factorul N (36%), dar în ace­laşi timp înseam­nă că se aplică exclu­derea asociată pentru anumite ţări.