Videoconferinţa Deloitte - ZF. Avem nevoie de la guvern de politici care să pună în mişcare investiţiile în energie. Nevoia de investiţii este de 23 mld. euro în următorii 9 ani. Explozia preţurilor din energie în România se datorează şi lipsei de investiţii din energie în ultimii 5 ani

Autor: Răzvan Botea 15.10.2021

România trebuie să inves­teas­că 23 mld. euro în sectorul energetic în urmă­torii 8-9 ani pentru a-şi atinge ţin­tele asumate la nivel european, însă pentru a se debloca finan­ţările este nevoie de politici, de o strategie naţio­nală, pentru a pune în mişcare inves­tiţiile. Jucătorii din energie spun că au capa­citatea să investească şi aşteaptă să dema­reze lucrările, au fost unele dintre concluziile evenimentului Deloitte - ZF „Care sunt oportunităţile la zi de finanţare din fonduri europene pentru sectorul energetic?“.

„Eu cred că potenţialul de investiţii este şi mai mare de atât. Sunt lucruri de rezolvat pe parcurs, sunt îngrijorări legate de capacităţile firmelor de a executa aceste lucrări,   dar pe de altă parte ele spun că au capacitatea şi că abia aşteaptă aceste lucrări. Avem mare nevoie şi de politici care să pună în mişcare aceste investiţii“, a spus Sorin Elisei, director la Deloitte care, printre alte­le, a fost ma­na­gerul de proiect din partea Deloitte pentru ela­bo­rarea Planului Na­ţio­nal In­te­grat de Energie şi Schim­bări Climatice (PNIESC).

Deloitte Ro­mâ­nia şi ZF au orga­ni­zat joi 14 octombrie vi­deo­con­ferinţa „Care sunt oportuni­tă­ţile la zi de finan­ţa­re din fonduri euro­pe­ne pen­tru sectorul ener­ge­tic?“. Eve­ni­men­tul a adus la masa dis­cu­ţiilor spe­cia­lişti din energie şi con­sultanţă, jucători din sector şi autorităţi din domeniu şi a strâns circa 60.000 de vizualizări în cele două ore şi ju­mă­tate de emisie pe zf.ro şi pe paginile de Facebook ale Ziarului Financiar şi Deloitte România.

Prezent la eveniment, secretarul de stat în Ministerul Energiei Dan Drăgan a spus că începând cu 2022 se vor debloca aproape 12 mld. euro, bani europeni, prin programe derulate de Minis­te­rul Energiei pentru investiţii în energia verde.

„Banii pentru inves­tiţii pentru atingerea ţin­telor climatice până în 2050 se vor derula prin două pro­grame pe care Ministerul Energiei le va avea în de­rulare în perioa­da urmă­toare: fondul de moder­ni­za­re, a cărui va­loare ne aş­teptăm să fie de peste 10 mi­liarde de euro la nivelul anului 2030 şi totodată ne referim la PNRR, componenta pe energie, care la nivelul mi­nis­terului are o valoare alocată de 1,6 mi­liarde de euro.“