ZF Malluri&Centre Comerciale 2021. Dezvoltatorii de centre comerciale mizează pe proiecte mixte pentru a dezvolta viitoarele proiecte, însă criza energetică pune presiune pe costurile actuale

Autori: Bogdan Alecu , Roxana Rosu 20.10.2021

Creşterea puternică a costurilor enegiei electrice şi gazelor, inflaţia, criza politică alături de situaţia pandemică sunt elemente care îngrijorează dezvoltatorii şi proprietarii de malluri Pe de altă parte, aceştia merg mai departe cu investiţiile după aproape doi ani în care au pus pe „hold“ extinderile.

Marii dezvoltatori şi pro­prie­tari de centre comer­cia­le au noi planuri de ex­pansiune la nivel naţional însă sunt în pre­zent afec­taţi de creşte­ri­le costurilor legate de ener­gie, iar scăderea pu­terii de cumpărare din pia­ţă ar putea afec­ta planul de afaceri pen­tru următoarea perioadă.

„Cred că trendul pe care îl vom vedea tot mai des pe piaţă este mixul între retail şi rezi­den­ţial, la care se va adăuga ulterior şi o com­ponentă de office, pentru că dezvolta­to­rii şi-au dat seama că un concept în care pun la dis­po­ziţie spaţii complementare, integrate, este di­recţia spre care trebuie să meargă. În ora­şe­le mari am văzut o creştere pe pro­iec­te­le mixt-use, foarte bine integrate în co­mu­ni­tăţi. Mulţi dezvoltatori integrează în pro­iec­tele lor şi spaţii de retail, şi pe zona de birouri şi pe rezidenţial. În Pipera de exemplu, unde era trafic foarte ridicat pe birouri, acum este foarte redus. Cred că dezvoltatorii şi-au dat seama că un concept în care pun la dispoziţie spaţii comple­men­ta­re, integrate, este direcţia spre care tre­buie să meargă. Acum este un aflux uriaş de proiecte de rezidenţial în Pipera, după ce s-a mers initial doar pe office“, a spus Bogdan Marcu, Partner Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox, în ca­drul conferinţei ZF Malluri&Centre Co­mer­ciale 2021 realizată de ZF în parteneriat cu Vivo!, Atria Urban Resort, Cometex, C&W Echinox şi NEPI-Rockcastle.

El este de părere că retail parkurile vor avea cea mai mare deschidere anul viitor din partea dezvoltatorilor.

„A fost un an sec pe deschideri de mal­luri, mai ales în Bucureşti. Nu s-a livrat niciun pro­iect nou de retail de 5 ani. Sunt două pro­iecte, unul de outlet, deschis în urmă cu 3 luni, şi extinderea Colosseum Mall anul viitor. Mai sunt alte două proiecte planificate în Bucu­reşti, dar nu e un timing cert pentru ele. În ţară, sunt anunţate proiecte în Craio­va, Piteşti, Reşiţa, dar nu a început cons­truc­ţia. În aceas­tă perioadă s-au dezvoltat pro­iectele de retail park, consumatorii pre­fe­rând accesul facil şi ra­pid. Toate proiec­te­le care au avut aceste in­gre­diente au avut un suc­ces mai mare decât ce­le cla­sice, de mal­luri“, a spus Bogdan Marcu.

Cometex, divizia de real-estate a Altex, are în plan să intre puternic pe piaţa de par­curi de retail în următorii ani şi vizează atât oraşe mai mici, de sub 100.000 de locuitori, cât şi centrele regionale de peste 300.000 ală­turi de Capitală.

„În 2022 vom intra în liga importantă a dez­voltatorilor de real estate, cu retail-par­curi în care chiriaşul principal este Altex, dar şi altele în care avem alţi chiriaşi. În 2023, ve­nim cu proiecte mixte, retail şi rezi­den­ţial, în care vom avea şi o şcoală, clinică, gră­diniţă, te­renuri de sport, parc. Pentru 2023 vorbim de trei oraşe reşedinţă de ju­deţ de 70-80 de mii de lo­cuitori. Avem un proiect deja anunţat la Zalău, unde este o nevoie imediată pe re­zi­den­ţial. Pe retail park, pornim de la oraşe ter­ţia­re, ne uităm la Motru, Văleni, Vatra Dor­nei. Continuăm cu cele secundare, ca Petro­şani, Hunedoa­ra, Bârlad. Şi apoi cele mari, Bucu­reşti, un­de avem programate investiţii, achiziţii, la Braşov, Iaşi“, a spus Adrian Urdă, CEO, Cometex.

Marii dezvoltatori şi proprietari de centre comerciale au noi planuri de expansiune la nivel naţional însă sunt în prezent afectaţi de creşterile costurilor legate de energie, iar scăderea puterii de cumpărare din piaţă ar putea afecta planul de afaceri pentru următoarea perioadă.

„Ce ne îngrijorează mai mult sunt perspetivele economice ale ţării. Venim cu un avânt pionieresc şi ne cam împleticim acum. Mă uit la preţurile la utilităţi, la lumea politică. Am discutat mai mult în ultima perioadă despre cum manageruim costurile, cum nu aruncăm în aer echilibrul fragil în care suntem. Preţul energiei s-a triplat practic faţă de ce aveam anul trecut. Este un impact enorm, nu doar pentru noi, ci pentru toată economia. Costurile mai mari de la utilităţi şi chirii se vor duce spre consumatorul final. Se va vedea în inflaţie. Creşterea a fost foarte abruptă. Ea nu poate fi contracarată de niciun proiect verde acum“, a spus Marius Barbu, Asset Director, NEPI Rockcastle.