Peste 7 milioane de locuinţe sunt neasigurate în România. Asigurările obligatorii şi facultative de locuinţă au ajuns la 275,9 mil. lei în S1/2021. Subscrierile pe asigurări facultative de locuinţă sunt mai mult decât duble faţă de cele obligatorii

Autor: Mircea Nica 24.10.2021

♦ Asigurările facultative de locuinţă au crescut cu 11% în S1/2021, iar cele obligatorii cu 9,6% ♦ Poliţele obligatorii PAD costă 10 sau 20 de euro, poliţa medie facultativă e în jur de 50 euro/an ♦ Rata daunei la asigurările de locuinţă este mult mai mică faţă de alte asigurări.

Asigurările obligatorii şi fa­cul­tative de locuinţă au ajuns la finalul primului se­mestru (S1) din 2021 la un volum al primelor bru­te subscrise de 275,9 mil. lei, în creştere cu 10,6% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit raportului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

În anul 2020, numărul de locuinţe din Ro­mânia era de 9,09 milioane, conform INS, iar în anul 2021, numărul de locuinţe a ajuns la 9,15 milioane. Având în vedere nu­mărul locuinţelor din România şi nu­mărul de contracte de asigurări obliga­torii, de circa 1,8 milioane în S1/2021, reiese că gra­dul de cuprindere în asi­gurările de lo­cuinţă se află la 20%. Prin urmare, dife­renţa de mai bine de 7 mi­lioane de locuinţe sunt neasigurate în România.

Poliţele obligatorii PAD au un preţ stan­dard bazat pe două tipuri de locuinţe.