Cum arată clasamentul celor mai mari brokeri din asigurări în S1/2021: Safety Broker preia conducerea în topul brokerilor, urmat de Marsh şi Destine Broker

Autor: Mircea Nica 25.10.2021

♦ UniCredit Broker înregistrează singura scădere a primelor intermediate dintre jucătorii prezenţi în top 10 brokeri, în timp ce Millenium Broker a consemnat cel mai mare avans al intermedierilor.

Safety Broker a preluat condu­ce­rea clasamentului celor mai mari bro­keri din asigurări în primul semestru (S1) din 2021, cu un volum al pri­melor brute inter­me­diate de 333,7 mil. lei, con­semnând o creştere de 23,4% faţă de pe­rioada similară a anu­lui trecut, po­tri­vit raportului Au­to­rităţii de Supra­veghere Financiară (ASF).

Astfel, Safety Broker a depăşit pri­mele intermediate de Marsh Broker, com­panie de asi­gu­rări care în pri­mele şa­se luni din 2020 con­du­cea cla­sa­men­tul. La fi­nalul lunii iunie 2021, Marsh a înre­gis­trat un vo­lum al pri­me­lor in­ter­me­dia­te de 315,1 mil. lei, cu 12,7% mai mult faţă de pe­rioada si­mi­lară a anu­lui tre­cut, cla­sân­du-se pe po­zi­ţia a do­ua în top 10 cei mai mari brokeri din asi­gu­rări din prima ju­mă­tate a anului 2021.

Podiumul este com­pletat de Desti­ne Broker, cu un volum al primelor in­ter­me­diate de 262,5 mil. lei, înregis­trând o creştere semnifi­ca­ti­vă, de 21,3%, faţă de ace­eaşi perioadă a anului trecut.