Flixbus România, companie de transport persoane: Piaţa rămâne una restricţionată. FlixBus este o companie care operează cea mai mare reţea de autocare interurbane din Europa

Autor: Miruna Diaconu 02.11.2021

Pe plan local colaborează cu patru parteneri de transport care operează un parc auto de 26 de autocare şi 26 de microbuze.

Adrian Răşoiu, reprezentantul FlixBus România, spune că există un potenţial mare de creştere a compa­ni­ei în România, dar din cauza legisla­ţiei res­trictive şi a lipsei mediului concu­renţial, operatorilor noi din transport le este greu să intre pe piaţa locală. Astfel, piaţa de transport este do­mi­nată de jucătorii care şi-au con­solidat deja poziţia, iar în multe cazuri clienţii nici nu au mai multe opţiuni.

„Observăm un potenţial ridicat, con­sumatorii din România îşi doresc so­luţii de mobilitate digitale, ac­ce­sibile şi putem răspunde acestei ce­reri. Din pă­cate, în acest moment, din cauza res­tricţiilor de pe piaţa lo­cală companii ino­vatoare nu pot oferi mai multe ser­vi­cii şi nu putem plănui atât de depar­te; con­siderăm aceasta o pier­dere pen­tru un sector care se poate dezvolta, dar mai mult pentru pa­sageri care nu pot be­ne­ficia de servicii suplimentare. Ac­cesul noilor operatori este restric­ţio­nat în sensul că ac­cesul pe pia­ţă se efec­tuează doar prin con­cesiuni acor­date prin licitaţii care se desfă­şoară o da­tă la 5 ani, fa­vorizând ju­că­torii vechi de pe pia­ţă în de­fa­voarea unor servicii noi şi di­gitale“, spune Adrian Răşoiu.