Cristina Toroş, CBRE: Parcări noi, curăţenie şi evenimentele cu trafic închis pot ajuta la atragerea retailerilor în centrul Capitalei

Autor: Alina-Elena Vasiliu 03.11.2021

♦ Unirea Shopping Center şi Cocor, două nume-emblemă pentru centrul Capitalei, se văd astăzi lipsite de popularitate, în vreme ce bucureştenii preferă să meargă în zone mult depărtate de centru pentru shopping.

O infrastructură adecvată traficului actual, curăţenie şi eveni­mente pentru comunitate – sunt câteva dintre măsu­rile care ar putea trans­for­ma zona centrală a Ca­pitalei într-un punct de atracţie pen­tru bucu­reş­teni, dar şi pentru turişti.

„Refacerea infrastruc­tu­rii cu parcări noi şi o po­litică de circulaţie în centrul ora­şului, îm­bu­nătăţirea cu­ră­­ţeniei şi investiţia în ac­­ţiuni comunitare de tipul eveni­men­­te­lor pe zone de trafic închis pot aju­ta la atragerea dezvoltatorilor şi a re­tai­le­rilor în egală măsură. În plus, cons­truc­ţia de spaţii de mari dimen­siuni au­tori­zate ISU şi modernizarea celor exis­tente va atrage şi retailerii cu concepte noi“, este de pă­re­­re Cristina To­roş, se­nior con­sul­tant retail agen­­cy în cadrul com­pa­niei de con­sultanţă imo­bi­liară CBRE Ro­mânia, citată de Business MAGAZIN.