Anul 2022 stă sub semnul inflaţiei, al crizei forţei de muncă, al sincopelor în aprovizionare, dar există veşti bune. Sunt bani în piaţă, investitorii au apetit, iar companiile româneşti se dezvoltă

Autor: Cristina Roşca 11.11.2021

Piaţa de fuziuni şi achiziţii a simţit iniţial din plin impactul pandemiei de COVID-19, care a blocat timp de mai multe luni o serie de negocieri şi a anulat altele În a doua parte din 2020 însă, discuţiile au fost reluate, iar pe final de an mai multe tranzacţii importante erau deja parafate şi anunţate Anul acesta, apetitul investiţional a continuat să fie vizibil în România, deşi cele mai multe tranzacţii semnate au fost de dimensiuni medii şi mici Pentru 2022 însă, jucătorii din piaţă sunt mai rezervaţi şi vorbesc despre pericolul inflaţionist şi despre criza forţei de muncă Totuşi, bani în piaţă sunt, la fel şi companii româneşti cu potenţial de dezvoltare, aşa că există şi perspective optimiste. Pentru a putea descoperi care sunt perspectivele postpandemie pentru investitori şi pentru piaţa de M&A, ZF a discutat cu doi parteneri din cadrul companiei de audit şi consultanţă PwC – Cornelia Bumbăcea şi Sorin Petre, cu Anda Rojanschi, partener al casei de avocatură D&B David şi Baias, dar şi cu executivi de top din mai multe domenii, respectiv, Andrei Gemeneanu, managing partner al fondului de investiţii Morphosis Capital, George Călinescu, director general adjunct CFO, Banca Transilvania, Tiberiu Maier, preşedinte al directoratului Signal Iduna Asigurare Reasigurare, Cornel Marian, managing partner al fondului de investiţii Oresa Ventures şi Adrian Stănculescu, partner, head of Romania al fondului de investiţii Abris Capital Partners.

Piaţa locală de fuziuni şi achiziţii a atins în primul semestru din 2021 o valoare totală de 1,8 mld. euro, pentru 83 de tranzacţii anunţate, notează o analiză a companiei de audit şi consultanţă PwC privind sectorul M&A din România. Datele arată astfel că revenirea activităţii de fuziuni şi achiziţii a continuat în 2021, întrucât atât investitorii strategici, cât şi cei financiari dispun de resurse de capital substanţiale care le permit creşterea şi diversificarea activităţilor.

„Piaţa de fuziuni şi achiziţii din România a avut o evoluţie bună şi în acest an, în ciuda tuturor provocărilor pe care le-am simţit din plin cu toţii în 2021. S-au încheiat multe tranzacţii (atât de valori mici, cât şi de valori medii) şi o să vedem închise şi altele până la sfârşitul anului sau la începutul anului viitor”, spune Cornelia Bumbăcea, partener al PwC.

Cele mai active în piaţa locală au fost anul acesta fondurile de investiţii. Companiile şi antreprenorii din România explorează oportu­nităţi de investiţii/ achiziţii noi, dar sunt mai puţin curajoşi. Astfel, de cele mai multe ori, antrepre­norii locali se găsesc de partea vânzătorului.

„Astăzi, antreprenorii români au la dispoziţie cele mai multe oportunităţi de finanţare pe care le-au avut vreodată – începând de la angel investors la fonduri de tip VC, private equity şi piaţa de capital. În consecinţă, antreprenorii sunt cei care aleg cu ce tip de fonduri vor să colaboreze, nu invers şi aceasta este o dovadă că piaţa se maturizează”, explică Andrei Gemeneanu, managing partner al fondului de investiţii Morphosis Capital.

Mai mult, interes din partea investitorilor există, la fel şi resurse financiare în piaţă pentru investiţii. „Anul acesta a început sub semnul prudenţei, dar investitorii au rămas atenţi la oportunităţile din piaţă şi nu au ezitat să investească. Finalul anului 2021 se încadrează în normal din perspectiva M&A“, explică Anda Rojanschi, partener în cadrul casei de avocatură D&B David şi Baias.

Totuşi, George Călinescu, director general adjunct CFO, Banca Transilvania, cea mai mare bancă locală după active, afirmă că ultimii doi ani au fost caracterizaţi de un optimism rezervat în ceea ce priveşte oportunităţile de investiţii, iar 2022 se arată similar. „Anul 2021 a fost carac­teri­zat de tranzacţii mult mai mici decât în trecut, vo­­lumul raportat pentru prima parte a anului fiind unul semnificativ (aproximativ 2 mld. euro), dar fără tranzacţii mari. Cât timp ne aflăm sub spectrul crizei sanitare, ne aşteptăm ca şi anul 2022 să fie, de asemenea, marcat de un opti­mism rezervat.”

Pentru o tranzacţie desfăşurată în această pe­rioadă devine cu atât mai im­por­­tantă efectuarea unui exerciţiu de tip due dili­gence pentru a înţelege şi a determina im­pactul pan­­­­demiei asupra modelului de business şi a per­for­manţei şi poziţiei financiare ale companiei ţintă, atât pentru trecut, cât şi pentru viitor. „Evaluarea acti­velor rămâne una dintre cele mai mari pro­vocări pentru succesul unei tran­zac­ţii, iar în ulti­mii doi ani am văzut scăderi semni­ficative ale eva­luă­rilor pentru sectoarele profund afec­tate de pan­­demie, precum HoReCa, şi creş­teri expo­nen­ţiale în cazul celor care au avut suc­ces, pre­cum teh­­nologia”, completează Sorin Petre, partener al PwC.

Tehnologia este un accelerator al tranzacţiilor pe piaţa de M&A din România şi are influenţă asupra tuturor sectoarelor econo­mice. Alte domenii care vor atrage tranzacţii sunt serviciile medicale, retailul, bunurile de larg consum, dar şi energia şi logistica. Indiferent de context, atragerea de investiţii ră­mâne o sursă importantă de creştere pentru orice economie, afirmă Tiberiu Maier, preşe­dinte al directoratului Signal Iduna Asigurare Reasigurare.

Un punct esenţial în discuţiile cu potenţialii investitori şi/sau bănci finanţatoare îl are acum capacitatea companiilor ţintă de a crea scenarii plauzibile, bine structurate şi fundamentate pentru a anticipa şi contracara volatilitatea crescută a mediului de afaceri.

„Există o anumită dificultate în această perioadă volatilă în a cădea de acord asupra unui set de proiecţii financiare care dau evaluarea unei firme”, spune Cornel Marian, managing partner al fondului de investiţii Oresa Ventures. Totodată, el se aşteaptă ca 2022 să fie un an cu multe provocări pentru companii – lipsă de forţă de muncă, creşteri de costuri la energie şi materii prime, sincope în lanţul de aprovizionare, incertitudine cu privire la politicile macroeconomice şi fiscale din partea guvernului.

La rândul său, Adrian Stănculescu, partner, head of Romania al fondului de investiţii Abris Capital Partners, afirmă că în perioada următoare va exista o atenţie sporită în analiza companiilor cu expunere semnificativă către materiile prime, întrucât acestea au înregistrat creşteri de preţuri ajunse la maxime

Adrian Stănculescu, partner, head of Romania Abris Capital Partners

În ultimii doi ani, am văzut suficiente oportunităţi de investiţii, iar Abris a realizat două tranzacţii: Eltex - tranzacţie de tip bolt-on pentru Green Group şi  Lummetry - tranzacţie de tip  bolt-on pentru GTS.

Citiţi opinia integrală pe www.zf.ro

 

George Călinescu, director general adjunct CFO, Banca Transilvania

Anul 2021 a fost caracterizat de tranzacţii mult mai mici decât în trecut, volumul raportat pentru prima parte a anului fiind unul semnificativ (aproximativ 2 miliarde de euro), dar fără tranzacţii mari.

Citiţi opinia integrală pe www.zf.ro

 

Anda Rojanschi, partener D&B David şi Baias

Sectoarele care au generat cele mai multe tranzacţii în ultimii doi ani în România sunt şi cele care au avut de câştigat de pe urma pandemiei şi aici ne referim la tehnologie, servicii medicale, energie şi logistică.

Citiţi opinia integrală pe www.zf.ro

 

Andrei Gemeneanu, managing partner Morphosis Capital

Până la declanşarea crizei sanitare, acordam o atenţie sporită performanţelor financiare realizate de companie. În 2021, acest criteriu a trecut în plan secundar, deoarece nu era corect să analizăm rezultatele financiare înregistrate de o companie în 2020, pentru că în multe cazuri nu a fost cu siguranţă un an reprezentativ.

Citiţi opinia integrală pe www.zf.ro

 

Cornelia Bumbăcea, partener PwC

Potrivit raportului CEO Survey 2021, realizat de PwC România, pentru următoarele 12 luni doar 17% dintre liderii de afaceri din România iau în considerare noi fuziuni şi achiziţii pentru a stimula creşterea, comparativ cu 38% la nivel global, în timp ce 3% intenţionează să vândă o afacere (faţă de 13% la nivel global).

Citiţi opinia integrală pe www.zf.ro

 

Tiberiu Maier, preşedinte al directoratului Signal Iduna Asigurare Reasigurare

Mă aştept ca 2022 să debuteze cel puţin la fel de intens şi poate chiar să „forţeze” unele achiziţii, mai ales dacă se va prelungi incertitudinea situaţiei sanitare. Consider că România este în continuare o destinaţie atractivă printre preferinţele investitorilor, lucru care va duce în continuare la consolidări şi jucători noi pe piaţă.

Citiţi opinia integrală pe www.zf.ro

 

Sorin Petre, partener PwC

Achiziţiile, vânzările, IPO-urile şi alte tranzacţii pot fi esenţiale în modul în care companiile îşi pregătesc viitorul postpandemie. În ultima perioadă se poate observa o tendinţă de creştere a evaluării companiilor, iar în condiţiile unor tranzacţii la preţuri mai ridicate, presiunea pe crearea de valoare este mai mare ca niciodată.

Citiţi opinia integrală pe www.zf.ro

 

Cornel Marian, managing partner Oresa Ventures

Ambiţia noastră este să facem două-trei tranzacţii anul viitor în domeniile în care Oresa are experienţă – servicii financiare, business services, servicii şi bunuri de consum, retail şi distribuţie sau materiale de construcţii.

Citiţi opinia integrală pe www.zf.ro