Anca Macovei, Director PwC România: Raportarea SAF-T demarează în 2022: ANAF a publicat informaţiile care trebuie declarate, procedura şi termenele de trimitere

Ziarul Financiar 11.11.2021

 

Fişierul standard de control fiscal (SAF-T) devine obligatoriu de anul viitor, însă etapizat şi diferit în funcţie de categoria din care contribuabilii fac parte. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat ordinul 1783/2021 pentru implementarea SAF-T care conţine: natura informaţiilor care trebuie declarate, modelul de raportare, procedura, condiţiile, termenele şi datele de transmitere.

Astfel, pentru contribuabilii mari care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de raportare începe cu data de 1 ianuarie 2022; pentru contribuabilii mari care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021 obligaţia începe din iulie 2022; contribuabilii mijlocii şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare şi societăţile de asigurare/ reasigurare sunt obligate să raporteze din anul 2023, iar contribuabilii mici - începând cu anul 2025:

Contribuabilii care aveau obligaţia depunerii Declaraţiei informative D406 conform datelor de referinţă, iar ulterior sunt încadraţi într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referinţă pentru depunerea declaraţiei, vor continua să raporteze fişierul standard de control prin depunerea de Declaraţii informative D406.

În categoria contribuabililor care vor avea obligaţia de a depune la organul fiscal fişierul SAF-T sunt incluse şi societăţile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistraţi prin înregistrare directă, contribuabilii înregistraţi prin reprezentant fiscal, sediile fixe).

Important de menţionat este că toţi contribuabilii care au obligaţia de transmitere lunară a fişierului SAF-T vor beneficia de o perioadă de graţie de şase luni pentru prima raportare, astfel:

Perioada de graţie se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligaţia de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

Modalitatea de raportare şi termene

Contribuabilii vor avea obligaţia să transmită fişierul SAF-T sub forma Declaraţiei informative D406, lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care nu sunt înregistraţi în scopuri de TVA şi cei care au ca perioadă fiscală aplicabilă pentru TVA semestrul sau anul vor depune fişierul SAF-T trimestrial.

Fişierul SAF-T se va depune în format electronic, termenul-limită de depunere fiind:

Pe portalul ANAF au fost publicate prezentarea detaliată a tuturor informaţiilor raportabile prin SAF-T, ghidul contribuabilului pentru pregătirea şi transmiterea Declaraţiei informative D406 Fişierul standard de control fiscal (SAF-T), informaţii detaliate referitoare la procedura de depunere a Declaraţiei informative D406, informaţii detaliate referitoare la data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fişierul standard de control fiscal (SAF-T), precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptaţi de la depunerea fişierului standard de control (care completează aspectele cuprinse în OPANAF 1783/2021).