Proiect legislativ: Reglementarea în lege a pedepsei cu închisoarea pentru modificarea kilometrajului unei maşini

Autor: Alexandru Nanu 12.11.2021

În această lună a fost depusă la Senat o propunere legislativă privind stabilirea anumitor prevederi referitoare la certificarea istoricului vehiculelor rutiere utilizate în vederea înmatriculării acestora în România.

Propunerea legislativă numărul B522/2021, depusă la Senat luni, 08 noiembrie 2021, vizează, în special, stoparea practicii de a comercializa autoturisme care au kilometrajul dat înapoi. Pentru această propunere legislativă, iniţiatorul a solicitat procedura de urgenţă.

 “Astfel, "Registrul Auto Roman" va înfiinţa şi va gestiona registrul electronic privind evidenţa citirilor odometrelor autovehiculelor din România. Acest registru este constituit din informaţiile culese de RAR cu ocazia prestaţiilor efectuate direct asupra autovehiculelor şi cu ocazia supunerii autovehiculelor inspecţiei tehnice periodice în cadrul staţiilor autorizate de ITP.

De asemenea, registrul va conţine informaţiile transmise RAR-ului de către operatorii economici autorizaţi care desfăşoară activităţi de reparaţii, întreţinere şi reglări funcţionale ale vehiculelor rutiere precum şi activităţi de modificări constructive şi reconstrucţia vehiculelor rutiere.

Propunerea de act normativ prevede ca orice înlocuire a odometrului unui vehicul cu un altul cu un kilometraj mai mic să fie considerate un act de fraudă în cazul în care aceasta nu este înregistrată şi transmise corespunzător către RAR. Vor fi astfel evitate vânzările de automobile care au dispozitive de măsurare a distanţei parcurse modificate.”, aşa cum scrie în expunerea de motive la prezenta propunere legislativă.

Conform formei iniţiatorului, modificarea indicaţiei odometrului unui vehicul, solicitarea modificării indicaţiei odometrului sau orice acţiune sau inacţiune de natură să influenţeze înregistrarea exactă a numărului kilometrilor parcurşi de un autovehicul constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

De asemenea, comercializarea autovehiculelor cu odometrul modificat sau defect constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună şa un an sau cu amendă.

Pentru ca această propunere legislativă să intre în vigoare este necesar să fie adoptată de Parlament şi să fie promulgată de şeful statului, ca apoi să fie publicată în Monitorul Oficial.