ZF 23 de ani. România, noi coordonate. Care este modelul de creştere pentru România? Sergiu Oprescu, Preşedinte Executiv Alpha Bank România şi Director General al Reţelei Internaţionale Alpha Bank

Ziarul Financiar 19.11.2021

„Avem un potenţial foarte bun în anii ce urmează. România a fost campioana convergenţei cu Uniunea Europeană în ultimii ani, iar procesul de recuperare a decalajului va continua.

PIB-ul per capita în puterea de cumpărare standard a ajuns în România la 71,5% din media UE27 în 2020, a patra cea mai mică valoare din UE27. Dar PIB-ul per capita în UE27 a înregistrat din 2004 - când a avut nivelul actual al României - până în 2020 o rată de creştere anuală medie (CAGR) de 2,1%, faţă de 6,9% în România, în aceeaşi perioadă.

Accentul pus pe stimularea dezvoltării inovatoare şi bazate pe cunoaştere va accelera convergenţa viitoare a României.

În primul rând pentru că poziţionarea Uniunii Europene pe coordonatele  digital şi «verde» va favoriza investiţiile în sectoarele cu tehnologie medie-înaltă şi knowledge-intensive. În al doilea rând, pentru că unele capacităţi de producţie ar putea fi relocate, inclusiv în România, pentru reducerea unor costuri sau riscuri evidenţiate de pandemie.

Provocarea va fi caracterul multidimensional al convergenţei. Creşterea veniturilor populaţiei va presupune recuperarea decalajelor tehnologice, în acelaşi timp cu convergenţa în domeniul climei, energiei, transporturilor şi fiscalităţii. Cu alte cuvinte, sunt necesare transformări structurale majore, atât în structura economică şi instituţională cât şi la nivel social, şi sume consistente pentru finanţarea acestor schimbări. România are şansa unei transformări fundamentale, iar băncile vor avea un rol esenţial în acest proces.

Ţările Europei Centrale şi de Est vor continua să fie motorul creşterii economice a UE. Întreaga regiune este pe o traiectorie de convergenţă şi din acest motiv se va dezvolta mai rapid decât restul Europei. PIB-ul per capita în ţările din Europa Centrală şi de Est actualmente membre ale UE27 a înregistrat din 2004 până în 2020 o rată de creştere anuală medie (CAGR)  de 3,7%, iar ţările care au crescut rapid când au avut venituri mici tind să crească rapid şi cu venituri mai ridicate.”