Contzilla.ro: ANAF a publicat calendarul fiscal pe luna decembrie 2021

Ziarul Financiar 23.11.2021

ANAF a publicat lista de declaraţii scadente în luna decembrie 2021.

Declaraţiile scadente în mod uzual pe data de 25, în luna decembrie devin scadente mai repede, respectiv pe data de 21 decembrie 2021.

Codul de procedură fiscală arată că în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi/sau termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie, este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie.

Astfel, declaraţiile care vor trebui depuse mai repede decât în mod uzual, în cursul anului, sunt:

♦ declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - Formularul 100

♦ declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă - Formularul 112

♦ declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România - Formularul 224

♦ decontul de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300

♦ decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formularul 301

♦ declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată - Formularul 307

♦ declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat - Formularul 311

Ultimele declaraţii scadente în anul 2021 sunt:

♦ 27 decembrie - declaraţia recapitulativa privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare - Formularul 390 VIES

♦ 30 decembrie -declaraţia informativa privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. formularul 394

♦ 31 decembrie sunt scadente:

-cererea de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

-declaraţia specială de TVA (VAT Return One Stop Shop) - formularul 398.