ZF 23 de ani. Ambiţii de extindere. Mai atenţi la resursele interne

Autor: Cristina Roşca 24.11.2021

Iulian Popescu este partener în cadrul casei de avocatură Muşat & Asociaţii, unul dintre jucătorii importanţi din piaţa avocaturii de business.

„Este cunoscut că ţările care investesc în capitalul uman (educaţie/competenţe critice) culeg roadele unei creşteri a PIB-ului per capita, indiferent de nivelul dezvoltării tehnologice sau industriale. Aşadar, productivitatea scăzută şi problemele cu cantitatea şi calitatea muncii (evidente în România ultimilor ani) sunt elemente a căror îmbunătăţire este urgentă, esenţială şi poate fundamenta creşterea economică a României pe termen lung.

Pe termen scurt şi mediu, având în vedere gradul de îndatorare şi capacitatea investiţională internă limitată, absorbţia instrumentelor financiare ale UE rămâne un element cheie pentru acoperirea lipsurilor în infrastructura critică şi incluziunea categoriilor defavorizate ale populaţiei.

Totodată, România ar trebui să îşi limiteze modelul economic bazat în mare parte pe consum prin reorientarea resurselor interne spre creşterea ponderii investiţiilor, în special în ceea ce priveşte infrastructura energetică şi de transport, dar şi cea educaţională şi medicală. Prin îmbunătăţirea rapidă a infrastructurii se realizează o creştere a capacităţii de absorbţie a capitalului fizic, cum tot astfel, prin îmbunătăţiri în sistemul educaţional, se obţine o creştere a absorbţiei capitalului uman, iar prin potenţarea sistemului de sănătate se reduce rata de depreciere a capitalului uman.”