ZF Investiţi în România! Adrian Popoiu, Siret: Autostrada 7 va aduce investitori în zonă. Noi putem atrage forţă de muncă din Ucraina şi tot pe acolo există o rută spre Europa de Vest. Primăria oraşului Siret, situat la graniţa României cu Ucraina, în judeţul Suceava, a construit un parc industrial de 12 hectare pentru a atrage noi investitori în regiunea de nord-est a ţării

Autor: Bogdan Alecu 25.11.2021

Ucraina reprezintă atât un bazin de forţă de muncă, cât şi o posibilă rută de export pentru Moldova, în condi­ţi­ile în care nu există demarat un proiect pentru a traversa Carpaţii Orien­tali cu o autostradă în viitorul apropiat.

„Pentru angajaţi putem recruta din Ucraina, însă până în Republica Moldova mai sunt 100 km. În regiunea Cernăuţi sunt circa 200.000 de români, au dublă cetăţenie, cu­nosc limba română şi pot lucra la Siret. Aproa­pe de noi este regiunea Cernăuţi, cu un important rol economic pentru forţa de mun­că şi putem accesa muncitori transfron­talieri, care pot veni la noi să lucreze. În vi­itorul apropiat prin Programul Opera­ţional Regional implementăm un proiect pentru transport public local şi vom avea o linie de transport de la parcul industrial până în centrul oraşului. Mai departe, prin Ucraina se poate ajunge uşor în Polonia, Europa de Nord şi Germania fără a traversa vreun lanţ muntos deoarece au şosele bune în această parte a ţării“, explică Adrian Popoiu, primarul oraşului Siret.

Primăria a demarat proiectul unui parc industrial care are în prezent 12 hectare şi care se poate extinde la 25 de hectare.

„În prezent se lucrează la utilităţi – ener­gie electrică, apă curentă prin fonduri eu­ro­pene, canalizare am tras printr-un pro­gram gu­vernamental, iar gaz tot prin fon­duri eu­ro­pene, iar acum se lucrează la acces. Stăm mult mai bine faţă de acum 1-2 ani. Dacă acum vine un investitor, noi oferim toa­te con­diţiile necesare. Avem şi parc ştiinţific şi tehnologic, forţă de muncă. Este important ca la capătul fiecărei autostrăzi să existe aco­lo un parc industrial. La A7 deja se lucrează la studiul geodezic şi începe să se mişte înainte“, a subliniat primarul.

În ceea ce priveşte forţa de muncă din oraş, primăria a investit în unităţile de învă­ţă­mânt, în special în cele profesionale pentru a putea livra forţă de muncă bine pregătită.

„În prezent implementăm un proiect european la Colegiul Laţcu Vodă, unde vom înfiinţa mai multe ateliere şi laboratoare şi un amfiteatru. Este un proiect emblematic în regiunea de nord-est şi de bune practici în zona judeţului Suceava. În acest proiect vom înfiinţa ateliere de lăcătuşerie, laborator proiectare CAD, atelier textile şi mecanică. Pentru investitori important este parcul ştiinţific şi tehnologic pe care îl vom construi alături de Universitatea din Suceava şi partener pentru acest proiect este şi consiliul judeţean alături de Universitatea Iurie Fetcovici din Cernăuţi şi astfel putem pre­găti şi pe cei care au nevoie de profesionişti“, a spus Adrian Popoiu.

El a subliniat că primăria are implementat sistemul de învăţământ dual împreună cu doi agenţi economici, avem două clase de învăţământ dual şi pregătim forţă de muncă cu înaltă calificare cât şi pe cei cu şcoală profesională sau liceu.

„Vrem să mişcăm mediul de afaceri din zona Siretului, suntem la graniţă cu Ucraina, aproape de Botoşani, Suceava şi Rădăuţi. Aveam 6.000 de locuri de muncă îniante de 1990, iar acum avem circa 1.000 de angajaţi. Parteneriatul cu AHK, Camera de Comerţ Româno-Germană a fost o prioritate pentru noi, pentru a atrage investitori din 2016, participăm în fiecare an la Expo Real la Munchen şi participăm la acţiuni de promovare“, a spus primarul oraşului Siret.