Datele BNR privind creditarea confirmă trendul anunţat anterior de ZF din datele ANAF cu reducerea interogărilor băncilor pentru clienţi. Creditul privat total a încetinit în octombrie, având o creştere lunară înjumătăţită, de doar 0,8% faţă de septembrie. Creditele retail în lei cresc cu 0,8%, iar cele corporate cu 1,1%

Autor: Claudia Medrega 25.11.2021

♦ Încetinirea creditării din octombrie a fost vizibilă şi din datele transmise de ANAF pentru ZF, la început de noiembrie, privind reducerea numărului interogărilor de către bănci ale datelor Fiscului pentru potenţialii clienţi cu circa 40% ♦ Faţă de 2020, în 10 luni din 2021 ritmul mediu de creştere a creditului privat s-a apropiat de 10% ♦ Creditarea totală retail şi corporate a ajuns în octombrie la un sold de 317 mld. lei.

Apetitul populaţiei şi compa­nii­lor pentru împrumuturi de la bănci a scăzut în luna oc­tombrie, după cum indi­că datele BNR privind creş­terea creditului privat care a încetinit în această lună la doar 0,8% faţă de sep­tembrie 2021, la jumă­tate compa­ra­tiv cu vite­za creditului din sep­tem­brie faţă de august, de 1,6%.

Încetinirea credi­tă­rii în octombrie a fost vi­zi­bilă şi din statisticile trans­mi­se la înce­putul lunii no­iem­brie de Agen­ţia Naţio­na­lă de Admi­nis­trare Fiscală (ANAF) pentru ZF care indicau reducerea numă­rului inte­rogărilor de către bănci ale datelor ANAF pentru potenţialii clienţi, o influ­enţă venind probabil şi de la scumpirile în lanţ din ultima perioadă, după saltul preţurilor la energie, gaze şi combustibili.

Concret, în luna octombrie, numărul in­terogărilor operate de bănci la ANAF în le­gătură cu veniturile clienţilor/poten­ţia­li­lor clienţi persoane fizice şi juridice în ve­derea acordării unor credite a coborât pu­ter­nic, la 162.132, de la 257.412 accesări în septembrie, adică o scădere cu 37%, po­tri­vit datelor transmise de ANAF la solicitarea ZF.