Monica Movileanu, PwC România: Riscurile şi oportunităţile asociate cu problemele ESG au un impact real şi măsurabil asupra companiilor, care nu-şi permit pierderea interesului investitorilor

Ziarul Financiar 25.11.2021

Abordarea problemelor de mediu, sociale şi de guvernanţă (ESG) reprezintă următorul val de transformare a organizaţiilor. Acestea trebuie să arate care este scopul lor de afaceri, cine sunt ca organizaţii, ce impact au asupra lumii, cum îşi aliniază modelul de afaceri la nevoile societăţii, cum satisfac nevoile tuturor părţilor interesate interne şi externe şi cât de transparente sunt în raportarea financiară şi nonfinanciară.

Având în vedere că factorii financiari nu mai sunt priviţi ca factori proeminenţi ai valorii, pentru a avea succes, mediul de afaceri trebuie să gestioneze cele mai importante probleme cu care se confruntă omenirea astăzi şi să explice modul în care creează valoare – pentru investitori şi pentru societate – prin raportare corectă, completă şi relevantă. Presiunea privind raportarea nonfinanciară (ESG) a fost generată atât de cadrul legislativ, cât şi de promovarea activă realizată de diferite instituţii şi de societate.

Dintre cele mai relevante măsuri, menţionez:

Ritmul şi direcţia stabilite de Comisia Europeană, precum şi de organizaţiile internaţionale şi iniţiativele globale, inclusiv Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi Forumul Economic Mondial, nu lasă loc de interpretări: companiile din întreaga lume trebuie să urmărească o dezvoltare responsabilă, luând în considerare nu numai creşterea veniturilor, ci şi impactul activităţilor lor asupra mediului în care acestea funcţionează. În plus, există o presiune din partea părţilor direct interesate, inclusiv a clienţilor şi a angajaţilor, care sunt din ce în ce mai receptivi la activităţile de responsabilitate socială corporativă.

În 2015, ONU a stabilit 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Companiile pot să aleagă pe care dintre aceste obiective doresc să le integreze în cadrul strategiilor lor. În acelaşi timp, putem observa schimbări avansate, de reglementare, menite să ajute companiile în atingerea obiectivelor. Fondurile europene şi de investiţii vor sprijini schimbările în acest domeniu. Sustenabilitatea poate acţiona ca un catalizator pentru dezvoltarea pe termen lung, iar provocările ESG se pot transforma în beneficii reale şi semnificative.

Raportarea nonfinanciară este una dintre modalităţile de informare a pieţei, a acţionarilor şi a investitorilor despre abordarea sustenabilităţii adoptată de o anumită companie, nivelul său de conştientizare, identificare şi gestionare a riscurilor ESG şi nivelul la care sunt luate în calcul aşteptările acţionarilor. Este, de asemenea, şi o modalitate de a prezenta strategia companiei şi nivelul de implementare a acesteia, cu focus pe problemele nonfinanciare (ESG).

Noua Directivă Europeană de raportare nonfinanciară aduce cu ea măsuri mult mai stricte în privinţa raportării. Propunerile-cheie includ: extinderea masivă a domeniului de aplicare de la 11.600 la aproximativ 49.000 de entităţi din UE; raportarea în conformitate cu standarde de raportare nonfinanciară emise de UE; obligativitatea asigurării (auditării) raportului de sustenabilitate; alinierea raportării financiare cu raportarea nonfinanciară.

În acest context, organizaţiile din întreaga lume trebuie să se pregătească pentru viitoarele schimbări şi să investească în sustenabilitate şi în crearea de valoare pe termen lung. Riscurile şi oportunităţile asociate cu problemele ESG au un impact real şi măsurabil asupra companiilor, care nu-şi permit pierderea interesului investitorilor, a fondurilor de capital privat şi a instituţiilor financiare. Presiunea reglementărilor şi a pieţei, precum şi presiunea investitorilor/acţionarilor sunt menite să conducă treptat către o transformare a economiilor globale şi a organizaţiilor. Provocarea este imensă, dar rezultatul va fi extraordinar!