ZF Live. Laura Roshanian, Artisan Coffee: Cafenelele au nevoie de specialişti în prepararea cafelei, dar în România cuvântul ,,barista“ nu exista

Autor: Mara Rolea 10.12.2021

Şase noi ocupaţii legate de domeniul cafelei au fost introduse la final de noiembrie în Codul Ocupaţiilor din România (COR).

Piaţa cafenelelor, una dintre cele mai dinamice din România, cu zeci de deschideri în ultimii ani, are începând din luna noiembrie şase ocupaţii re­cu­noscute prin COR (Codul Ocupaţiilor din România), un pas firesc în dez­vol­ta­rea secto­rului mai ales în ceea ce pri­veş­te pregătirea pro­fe­sio­nală şi or­ga­nizarea de cursuri de spe­cia­litate. Cele şa­se ocu­pa­ţii sunt: ba­rista, ex­pert în pră­ji­rea cafe­lei, de­gus­tă­tor de ca­fea, director import-ex­port cafea, ceai, ca­cao şi miro­denii, operator prelu­crare cafea şi ope­rator măcinare cafea.

,,În primul rând, este o recunoaş­tere a me­seriei pe care o prac­tică, care este to­tal dife­ri­tă de cea a unui bar­man. Nu este o cla­si­fi­care sau o com­pe­ti­ţie între me­se­rii, dar dacă eu prac­tic meseria de ba­ris­ta, mă simt foarte bi­ne dacă sunt recu­nos­cu­tă ca ba­rista. Este acel specia­list care nu face băuturile cu alcool sau pe mix, este doar pe cafea“, afirmă Laura Roshanian, co­fon­datoare a Artisan Coffee, în cadrul emi­siunii de business ZF Live.