Ce spun asigurătorii despre problemele din piaţa asigurărilor. Mihai Tecău, CEO, Omniasig: O repetare a plafonării tarifelor RCA ar duce din nou la infringement contra României şi la o scădere a încrederii

Autor: Mircea Nica 17.12.2021

♦ Adrian Marin, şeful UNSAR şi CEO al Generali: Încrederea în asigurări trebuie recâştigată ♦ Aurel Badea, director adjunct, Allianz-Ţiriac: Produsul cu probleme de ani de zile este asigurarea obligatorie RCA ♦ Marian Bacheş, director adjunct, Garanta: Preţul este important, dar dacă el este singurul criteriu atunci lucrurile sunt dificil de gestionat ♦ Paul Swoboda, CEO, Grawe: La asigurări de viaţă avem o creştere, dar asta nu rezolvă problema deficitului de protecţie.

Piaţa asigurărilor ar putea ajunge la un ritm de creştere de 20% la fi­nalul lui 2021, conform estimă­ri­lor Au­to­ri­tă­ţii de Supraveghere Finan­ciară (ASF), ceea ce ar însemna o dovadă a depă­şi­rii dificultăţilor de­ter­minate de pan­demie, dar asigu­ră­to­rii susţin că pro­ble­ma plafonării pre­ţurilor la RCA, care va duce la o no­uă proce­du­ră de in­fringement îm­potriva Români­ei, ar putea afecta ne­ga­tiv atât com­pa­niile de asigurări din perspec­tiva capa­cităţii de a susţine plata despăgu­bi­rilor la un preţ plafo­nat, cât şi încre­derea con­su­matorilor în asigu­rări, au spus re­prezentanţi ai pieţei asi­gurărilor în ca­drul unei conferinţe a Uniu­nii Na­ţio­na­le a Societăţilor de Asi­gurări-Reasi­gu­rări din România (UNSAR).

Adrian Marin, preşedinte al UNSAR, dar şi CEO al Generali România, consideră că s-au făcut paşi mari spre digitalizare în ultimii doi ani, dar încrederea în asigurări tre­bu­ie în continuare recâştigată.