Facturile mai mari la curent şi o lună slabă pentru Bursă au scăzut activele fondurilor de pensii Pilon II cu 1 miliard de lei în noiembrie 2021. Activele Pilonului II au ajuns la final de noiembrie la 86 mld. lei

Autor: Liviu Popescu 20.12.2021

Faţă de începutul anului 2021 acestea sunt pe creştere cu 11 mld. lei.

Pe fondul creşterii peste aşteptări a inflaţiei, ceea ce a dus la creş­teri de dobânzi, inclusiv la titlu­ri­le de stat, dar şi în contextul în care Bursa de Valori Bucureşti s-a de­preciat cu 3,5% în noiembrie în cea mai sla­bă lună din ultimele 12 luni, activele fon­durilor de pensii private Pilon II au scăzut cu 1 mld. lei, la 86 mld. lei.

Astfel, cele şapte fonduri de pen­sii pri­vate Pilon II – care au 61% din in­vestiţii în titluri de stat şi 25% în ac­ţiuni au avut în noiembrie a doua scă­dere lunară a activelor, ara­tă datele agregate de ZF din cele mai re­cente raportări ale Autorităţii de Supra­ve­ghe­re Financiară.

Ca dinamică, o dimi­nua­re mai mare a acti­ve­lor fondurilor P2 (atât nomi­nal, cât şi pro­cen­tual) a fost înregistrată în martie 2020, respectiv 2,7 mld. lei, adică 4,3%.

„Evoluţia negativă a activelor fondurilor de pensii se datorează în principal evoluţiei nefa­vorabile a titlurilor de stat. Titlurile de stat, având o dobândă fixă, sunt mai puţin atrac­tive în perioade cu inflaţie ridicată, în­tru­cât o dobândă fixă riscă să nu acopere infla­ţia şi să genereze randamente negative pen­tru in­vestitori. O parte din această evo­lu­ţie nega­tivă în principiu se recuperează la investiţiile în acţiuni, care sunt considerate un instrument „natural“ de protecţie la in­fla­ţie (logica este că veniturile companiilor cresc atunci când avem inflaţie)“, spune Alexandra Smedoiu, preşedinte al CFA România.

În noiembrie 2021 investiţiile în titluri de stat erau de 52,26 mld. lei comparativ cu 52,7 mld. lei în luna precedentă. Pe de altă parte, in­vestiţiile în acţiuni erau de 21,27 mld. lei faţă de 21,8 mld. lei în octombrie. Dobânzile nu au crescut pe măsura inflaţiei, dar s-a simţit destul de mult la activele cu venit fix. Fondurile de pensii ţin obliga­ţiunile până la maturitate.

„Ultimul an şi jumătate a fost foarte propice pentru investiţii pe bursă, în care corecţiile au lipsit, şi asta a susţinut inclusiv performanţa fondurilor de pensii, motiv pentru care era normal să mai  apară şi scă­deri. În general, când titlurile de stat scad ac­ţiunile performează bine şi invers, cele două cla­se de active având o corelaţie negativă pe ter­men lung, însă în noiembrie ambele clase de active au fost influenţate negativ. Pentru un tânăr participant la fondurile Pilon II ieftinirea activelor ar trebui să fie o ştire po­zitivă, pentru că de aceiaşi bani i se vor aloca mai multe unităţi de fond şi având un orizont de timp lung până la pensionare sunt pers­pec­tive de a obţine randamente mai bune şi a acumula o sumă care să-i fie repartizată la bă­trâneţe“, spune Adrian Cojocar, director general adjunct al Patria Asset Management.

Pe de altă parte, viramentele trimise de salariaţii români au fost în noiembrie de 822 mil. lei, comparativ cu 842 mil. lei în luna precedentă.