Ce spune Consiliul Concurenţei despre iniţiativa de plafonare a preţurilor RCA: Plafonarea tarifelor la poliţele RCA poate genera efecte nocive precum destabilizarea pieţei asigurărilor auto şi accentuarea riscului de ieşire din piaţă a asigurătorilor

Autor: Mircea Nica 24.12.2021

Consiliul Concurenţei a transmis un punct de vedere către Parlament, la Senat, prin care explică faptul că plafonarea pre­ţurilor la RCA ar putea avea efecte nocive asupra economiei, ar destabiliza piaţa şi în final ar duce la infringement împotriva Ro­mâ­nia dinspre Comisia Europeană, potri­vit unui document transmis de Bogdan Chiri­ţoiu, preşedinte al Consiliului Concu­ren­ţei, către Ciprian Bucur, secretar general al Senatului.

„Luarea unor măsuri de plafonare a tari­fe­lor ar putea genera efecte nocive din punct de vedere economic şi anume: desta­bilizarea pie­ţei asigurărilor auto şi accentuarea ris­cului de ieşire de pe piaţă a societăţilor de asi­gurare care îşi desfăşoară activitatea pe aceas­tă piaţă; acoperirea pierderilor din RCA prin mărirea tarifelor pentru alte pro­du­se de asigurare, având în vedere că socie­tă­ţile prezente pe piaţa RCA au în portofoliu şi alte produse de asgiuare; destabilizarea al­tor pieţe conexe precum piaţa pieselor auto sau piaţa serviciilor de reparaţii auto; ten­din­ţa de aliniere a primelor RCA la nivelul ma­xim impus, fapt ce ar distorsiona mecanis­mul concurenţial de stabilire a preţurilor pe pia­ţă“, conform documentului trimis de Con­siliul Concurenţei.