Contzilla.ro: Sinteză noutăţi fiscale 2022

Ziarul Financiar 28.12.2021

Începutul de an vine cel mai adesea cu mai multe noutăţi fiscale. Pentru anul 2022, principalele modificări legislative în domeniul fiscal-contabil sunt:

1.Majorarea salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2022 de la 2.300 lei la 2.550 lei. Se elimină salariul minim pentru studii superioare. Vom avea doar două tipuri de salarii minime: general (2.550 lei) şi pentru construcţii (3.000 lei).

2.Creşterea contribuţiei pentru persoane cu hadicap neîncadrate, pe care o datorează firmele care au cel puţin 50 de angajaţi. Aceasta este corelată cu creşterea salariului minim pe economie.

3.Ca urmare a majorării salariului minim, creşte plafonul de 12 salarii minime prin a cărui depăşire, persoanele fizice care obţin venituri extrasalariale datorează CASS. Noul plafon estede  30.600 lei. Acest plafon se aplică şi pentru PFA-uri, pentru a stabili dacă datorează sau nu CAS şi CASS.

4.Se majorează valoarea cadourilor şi tichetelor cadou scutite de taxe care se pot acorda angajaţilor pentru diferite evenimente, de la 150 lei la 300 lei.

Mai precis, în cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile si nu se supun nici contributiilor sociale, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei:

♦ cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;

♦ cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

♦ cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

5.Rambursarea TVA cu control ulterior devine permanentă începând cu februarie 2021.

6. În ce priveste veniturile din pensii pentru partea care depăşeşte 4.000 lei se va datora CASS, iar acest CASS se va putea scădea din baza de calcul a impozitului.

7.Nu se vor mai putea acorda terţilor tichete cadou. Se elimină contravaloarea acestor tichete din categoria veniturilor din alte surse.

8. Începând cu data de 1 ianuarie 2022 se va aplica cota redusă de 5%  pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, pe suport fizic şi/sau pe cale electronică, cu excepţia celor care au, în totalitate sau în mod predominant, un conţinut video sau un conţinut muzical audio şi a celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii. Până la această modificare cota redusă nu se poate aplica şi pentru materialele în format electronic.

9. Începând cu 1 ianuaruie 2022 se va aplica cota redusă de TVA de 5% pentru livrarea de energie termică în sezonul rece (între 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor), destinată populatiei, spitalelor publice şi private, unităţilor de învăţământ publice şi private, organizaţiilor neguvernamentale, unităţilor de cult, furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, acreditaţi.

10. Potrivit OUG nr. 130 din 17 decembrie 2021 cota redusă de TVA de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice. Se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.

Se organizează Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, în format electronic, pe baza informaţiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute mai sus autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

11. Se introduce obligativitatea emiterii facturilor electronice prin RO e-Factura în cazul comercializării produselor cu risc fiscal ridicat comercializate în relaţia B2B începând cu 1 iulie 2022. Produsele cu risc fiscal ridicat sunt produsele la a căror comercializare există risc ridicat de fraudă şi evaziune fiscală.

12. În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 valoarea unui punct-amendă rămâne 145 lei, chiar dacă, drept consecinţă a majorării salariului minim , aceasta ar fi trebuit sa crească la 255 lei.

13. Se suspendă acordarea sumelor pentru educaţie timpurie până la 31.12.2022.

14. Biletele de valoare se vor putea emite exclusiv pe suport electronic.( Ordonanţa de urgenţă 132/18.12.2021 care modifică Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare ).

Tichetele de masă, tichetele de creşă, tichetele culturale şi, respectiv, tichetele cadou emise pe suport hârtie conform Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare până la data de 31 ianuarie 2022 sunt şi rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea.

15. Începând cu ianuarie 2022, creşte procentul de deductibilitate a provizioanelor pentru deprecierea creanţelor de la 30% la 50%.

16. Începand cu 1 martie 2022, cererile către ANAF se vor depune exclusiv în format electronic. În situaţia în care contribuabilii/plătitorii nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

17.Instituţiile publice vor fi obligate să se înregistreze în PatrimVen până la 1 martie 2022.

18. Începând cu 1 martie 2022 intră în vigoare o modificare a legii pentru combaterea evaziunii fiscale. Astfel, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.

19. Potrivit OUG 126/15.12.2021, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:

a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani

c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap

20. Instituţiile publice nu vor mai putea solicita copii după documente emise de alte instituţii ale statului din 01.01.2022 (Legea 267/2021) începând cu 1 ianuarie 2022. Mai precis,  se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.