O altă SIF îşi schimbă denumirea. SIF Transilvania cere aprobarea acţionarilor pentru schimbarea numelui în Transilvania Investments Alliance

Autori: Liviu Popescu , Cristian Hostiuc 03.01.2022

SIF Transilvania (SIF3), societate cu o valoare de piaţă de 757 mil. lei la Bursa de Valori Bucureşti, convoacă acţionarii pe 28 ianuarie 2022 pentru a vota schimbarea numelui în Transilvania Investments Alliance. „Denumirea societăţii este Transilvania Investments Alliance S.A. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele «societate pe acţiuni» sau de iniţialele «S.A.», de capitalul social subscris şi vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerţului şi anul, codul fiscal, sediul societăţii şi menţiunea că este autoadministrată în sistem dualist“, potrivit convocatorului publicat luni la Bursa de Valori Bucureşti.