Iulian Popescu, casa de avocatură Muşat & Asociaţii: Problemele cu cantitatea şi calitatea muncii sunt elemente a căror îmbunătăţire poate fundamenta creşterea economică a României pe termen lung

Autor: Cristina Roşca 07.01.2022

Iulian Popescu este partener în cadrul casei de avocatură Muşat & Asociaţii, unul dintre jucătorii importanţi din piaţa avocaturii de business.

Europa Centrală experimentează în prezent şi pentru viitorul previzibil o creştere a salariului real ce depăşeşte câşti­gurile de productivitate, fenomen care duce la pierderea competiti­vi­tăţii preţurilor, spune Iulian Popescu, partener în cadrul casei de avo­catură Muşat & Asociaţii. Pentru a combate acest fenomen sunt ne­cesare reforme structurale şi în sectorul financiar, care să asigure de­blocarea surselor de creştere a productivităţii (funcţio­na­rea corectă a pieţei muncii) şi canali­zarea economiilor disponibile pe plan intern către investiţii mai productive.

„Dacă ţările cele mai dezvoltate ale UE nu vor reuşi să identifice oportunităţi de investiţii în afara graniţelor proprii sau chiar în afara UE, iar productivitatea celor interne va rămâne nesatisfăcătoare, este posibil să asistăm la o perioadă lungă de economisire în exces.“