Antreprenori locali. Producătorul ferestrelor Barrier a primit acordul pentru un ajutor de stat de 3,5 milioane de euro

Autor: Alina-Elena Vasiliu 07.01.2022

Producătorul de tâmplărie Barrier extinde anul acesta capaci­ta­tea de producţie a fabricii din Bacău, cu un ajutor de stat care va repre­zenta etapa finală dintr-un program investiţional mai amplu.

„Pe finalul anului 2021, am pri­mit aproba­rea pentru acordarea unui ajutor de stat în valoare de apro­xi­mativ 3,5 mil. euro, con­di­ţio­nat de cre­area a încă 200 de locuri de mun­că. Până la finalul lunii au­gust, vom creş­te capacitatea de pro­duc­ţie a fa­bricii din Bacău, de la 700 de ferestre la aproximativ 2.000 de fe­restre pe zi. Încheiem astfel o in­ves­tiţie de 14 mil. euro în utilaje şi noi suprafeţe de pro­duc­ţie“, spu­ne Adrian Gârmacea, pro­prie­ta­rul Barrier, com­pa­nie care a purtat ante­rior numele Electric Plus.

Barrier a încheiat anul 2021 cu o cifră de afaceri de 23 mil. euro - în creştere cu circa 10% faţă de anul precedent, şi cu o marjă de profit de 7%. În ceea ce priveşte personalul, numărul de angajaţi a ajuns la 400.

Barrier are aproximativ 50 de francize care funcţionează atât în România, cât şi în străinătate. Cea mai recentă deschidere peste graniţe a avut loc în 2021, la Debrecen, în Ungaria. Anterior, în martie 2020, compania deschisese francize şi în Elveţia şi Belgia.