Evergent Investments a obţinut acordul acţionarilor pentru un program de răscumpărare de 50,8 mil. lei: preţ maxim de 2,2 lei pe acţiune

Autor: Tibi Oprea 20.01.2022

Acţionarii Evergent Investments (simbol bursier EVER) au aprobat joi, 20 ianuarie, reducerea capitalului social de la 98,1 la 96,2 mil. lei, în conformitate şi motivat de hotărârea AGEA din 29 aprilie 2021. Totodată, acţionarii au aprobat derularea unui program de răscumpărare a acţiunilor propria în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acţiunilor, se arată într-un raport publicat la BVB.

Numărul de acţiuni care vor putea fi răscumpărate este de maxim 23.100.000 actiuni, reprezentând maximum 2,4% din capitalul social, iar preţul maxim pe acţiune este de 2,2 lei, ceea ce înseamnă că programul s-ar putea ridica la 50,8 mil. lei, potrivit calculelor realizate de ZF.

“Printr-o abordare bazată pe expertiză, experienţa echipei şi adaptabilitatea strategiei am reuşit să avem rezultate deosebite. Astfel, valoarea activelor administrate a depăşit pragul de semnificaţie de 500 milioane euro (2,559 miliarde lei la 31 decembrie 2021), ceea ce se reflectă în multiplicarea capitalului acţionarilor noştri cu 20% pe parcursul anului 2021. Evoluţiile imprevizibile ale pieţei sunt dincolo de controlul nostru, în schimb putem controla valoarea generată pe termen lung pentru acţionari prin optimizarea strategiilor de investiţii între portofoliul listat şi cel de private equity. Am încheiat anul 2021 cu o creştere de 21,9% a valorii unitare a activului net şi un rezultat net de 149,3 milioane lei, compus din 46,4 milioane lei profit net şi 102,9 milioane lei câştig net din vânzarea activelor reflectat în rezultatul reportat. În 2022, continuăm sa aplicam strategia de investiţii multianuală aprobată de acţionari, în acelaşi timp explorăm şi noi domenii pentru investiţii, în sectoare bazate pe tehnologie şi energie verde.  Considerăm ca ”bull market” are încă suficient spaţiu să se manifeste şi în 2022, iar provocarea este să selectăm la timp oportunităţi şi să investim durabil capitalul companiei pentru randamente deosebite pe termen lung”, spune Claudiu Doroş, Preşedinte şi Director general al Evergent Investments.

Spre comparaţie, joi la ora 14.00, acţiunile EVER se tranzacţionau la preţul de 1,205 lei pe unitate, în scădere cu 2,4% faţă de şedinţa precedentă. Astfel, preţul maxim de răscumpărare este cu 82,6% mai mare faţă de cel din piaţă, arată calculele ZF.

Plata acţiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societăţii, înscrise în ultima situaţie financiară anuală aprobată, cu excepţia rezervelor legale inregistrate in situatiile financiare 2020.

“Un obiectiv major al EVERGENT Investments este reducerea discountului dintre activul net şi preţul de tranzacţionare EVER, astfel încât să se apropie de valoarea unitară a activelor. Noul program de răscumpărare a acţiunilor proprii, al şaselea, urmăreşte acest obiectiv, rezultând astfel beneficii pentru acţionari, cum ar fi: creşterea lichidităţii acţiunii EVER şi a profitului pe acţiune, pentru acţionarii care decid să nu vândă. De asemenea, posibila creştere a cotaţiei bursiere va contribui la randamentul total în portofoliile acţionarilor companiei”, transmite societatea în hotărârile AGA.

Randamentul mediu al distribuţiilor către acţionarii Evergent Investments este de 10,2% în ultimii 10 ani, cu un total distribuţii de 820,6 mil. lei. În aceeaşi perioadă, datele companiei arată că randamentul total anualizat este de 14,1%, care include apreciere de capital şi distribuţii.

Evergent Investments are 1,2 mld. lei capitalizare. Acţiunile EVER înregistrează o scădere de 4% în ultimul an, pe fondul unor tranzacţii de 213 mil. lei, arată datele BVB.