Creşterea preţurilor la utilităţi ar putea avea cel mai mare impact privind o intensificare a cererilor de negociere dintre bănci şi consumatori

Autor: Mircea Nica 03.02.2022

♦ Alexandru Păunescu, CSALB: Dacă vorbim de creditele care deja sunt în sold de ceva ani, impactul pe care îl are inflaţia este acelaşi cu cel pe care îl avea în 2020. Am avut parte de o perioadă de descreştere a ratei de politică monetară a BNR, perioadă în care costul creditului a fost ceva mai redus. Acum ne întoarcem la o situaţie care a existat înainte de pandemie.

„Majorarea inflaţiei şi a dobân­zii de politică monetară nu sunt prin­ci­palele aspecte care ar putea contri­bui la o creştere a numărului de ce­reri de soluţionare la Centrul de So­lu­ţionare Alternativă a Litigiilor Ban­care (CSALB) din partea cli­en­ţi­lor băncilor, ci mai degrabă preţul la utilităţi ar putea fi cu impact“, a spus Alexandru Păunescu, mem­bru în Colegiul de Coordonare al CSALB, în cadrul unei videoconferinţe.

„Nu ne aşteptăm să se vadă vizibil o creştere a numărului de cereri la CSALB din cauza creşterii dobânzii de politică monetară. De asemenea, nu ne aşteptăm să existe dificultăţi atât de mari încât să crească numărul de cereri la CSALB. Mai degrabă ar putea fi cu impact creşterea preţului la utilităţi. Nu cred că vom avea o avalanşă de creşteri ale cererilor din cauza in­flaţiei, ci mă aştept să crească nu­mărul de cereri datorită con­şti­entizării exis­tenţei CSALB“, susţine Alexandru Păunescu.

El a mai explicat că din punctul de vedere al inflaţiei, impactul este acelaşi cu cel pe care îl avea în 2020, iar din perspectiva dobânzii de politică monetară, creşterea acesteia este o întoarcere la o si­tua­ţie care a preexistat.