An nou, proiect nou: un parc eolian de 100 mil. euro din Iaşi deschide piaţa proiectelor verzi în 2022. În spate se află George Scarlat, preşedintele Comisiei pentru agricultură din Senat

Autor: Roxana Petrescu 10.02.2022

Nord Wind Power este com­pa­nia de proiect care a „spart ghea­ţa“ anul acesta, obţi­nând pri­mul aviz teh­nic de ra­cor­dare la reţea din 2022 pen­tru un parc eolian a cărui valoare, în cazul în care va fi finalizat, se ri­dică la circa 100 mil. euro.

Potri­vit datelor de pe site-ul Trans­electrica, Nord Wind Power a ob­ţinut la mijlocul lunii ianuarie avi­zul teh­nic de racordare pentru un parc eo­lian de 129,5 MW, cu punere în func­ţiune în 2025. Aceasta este prima in­ves­tiţiei care deschide anul 2022 în do­meniul regenerabilelor, în contextul în care se aşteaptă un „festival“ de pro­iec­te în următorii ani. Mai departe, po­tri­vit datelor Confidas, printre acţio­na­rii Nord Wind Power se numără şi George Scarlat, preşe­din­tele Comisiei pentru agri­cultură, industrie ali­men­tară şi dezvoltare ru­rală din Senat, cu 16,3%, dar şi una dintre com­paniile de­ţi­nute de el, Fermsuin.

Acţionarul ma­joritar în Nord Wind Power este Corina Lorenţ.

„Ne-am fi dorit să îl dezvoltăm noi, dar sunt probleme legate de finanţare şi de lipsa oricărui sprijin din partea statului pentru susţinerea firmelor locale care vor să investească în acest domeniu strategic. Această slabă susţinere face ca astfel de proiecte să ajungă să fie derulate de companii mari, cu acces facil la instrumente financiare“, spune însă Scarlat, care a fost şi secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aproximativ un an, în timpul mandatului lui Adrian Oros, până a preluat funcţia actuală.