Comisia Europeană prezintă iniţiative menite să contribuie la apărarea europeană, să stimuleze inovarea şi să remedieze dependenţele strategice în UE

Ziarul Financiar 15.02.2022

Comisia Europeană a prezentat marţi o serie de iniţiative pe care le va coordona în domenii critice pentru apărarea şi securitatea din cadrul Uniunii Europene.

Potrivit unui comunicat al CE, Comisia a identificat următoarele noi domenii principale în cadrul cărora sunt necesare acţiuni pentru a consolida şi mai mult competitivitatea pieţei europene a apărării: analizarea modului în care pot fi stimulate în mai mare măsură investiţiile statelor membre în capabilităţile strategice esenţiale, încurajarea achiziţiilor publice comune de capabilităţi de apărare şi invitarea statelor membre să înregistreze noi progrese în ceea ce priveşte asigurarea simplificării şi a unei mai mare convergenţe a practicilor de control al exporturilor de arme.

Astfel, până la sfârşitul anului 2022, Fondul european de apărare (FEA) va fi investit 1,9 miliarde de euro în activităţi de cercetare în domeniul apărării şi în proiecte în materie de dezvoltare a capabilităţilor. Comisia va dezvolta, de asemenea, noi stimulente menite să încurajeze investiţiile statelor membre în capabilităţile strategice de apărare.

În special, Comisia va analiza oportunitatea introducerii unei serii de instrumente care să stimuleze achiziţiile publice comune de capabilităţi de apărare dezvoltate în colaborare în cadrul UE, inclusiv prin propunerea unei scutiri de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) sau prin aplicarea unor noi soluţii de finanţare.

Deşi statelor membre le revine responsabilitatea de a elibera autorizaţiile de export pentru echipamente militare, Comisia le invită să înregistreze noi progrese în ceea ce priveşte activitatea în curs care vizează sporirea simplificării şi a convergenţei treptate a practicilor de control al exporturilor de arme, mai ales pentru cele care sunt dezvoltate în comun, în special în contextul unui cadru al UE. Comisia invită statele membre să adopte o abordare conform căreia, în principiu, nu s-ar împiedica reciproc să exporte către ţări terţe echipamente militare şi tehnologii dezvoltate în cooperare.

Comisia va analiza, de asemenea, cum poate fi îmbunătăţită în continuare protecţia activelor spaţiale ale UE, în special prin intermediul unor servicii suplimentare de supraveghere şi urmărire spaţială şi prin utilizarea optimă a potenţialului industriei UE.

Prin intermediul acestor iniţiative în domeniul apărării, Comisia anunţă acţiuni care urmează să fie lansate şi puse în aplicare în anii următori.

„În contextul adâncirii rivalităţilor geopolitice, Uniunea Europeană trebuie să îşi menţină avantajul tehnologic. Uniunea Europeană poate atinge acest obiectiv prin abordarea gamei largi de ameninţări cu care ne confruntăm, de la ameninţările convenţionale la cele hibride, cibernetice şi spaţiale, şi poate asigura generarea efectelor de scară necesare printr-o dezvoltare comună, prin achiziţii publice comune şi printr-o abordare convergentă a exporturilor. Pe lângă asigurarea securităţii cetăţenilor UE, sectorul european al apărării poate contribui la redresarea economică prin inovări care să genereze efecte de propagare pozitive, putând fi valorificate pentru utilizări civile”, a declarat Ursula von der Leyen, preşedinta CE.