Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a reglementat cazările de tip Airbnb

Autor: Miruna Diaconu 07.03.2022

„Credem că va scoate din economia neagră o bună parte din aceste proprietăţi.“

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a reglementat cazările de tip Airbnb, astfel, toţi proprietarii de apartamente care sunt oferite în regim hotelier vor fi nevoiţi să le clasifice. Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului 510/2022 extinde reglementarea clasificării turistice şi la persoanele fizice care obţin venituri din activitatea de închiriere a unor proprietăţi pe termen scurt.

Cu toate că această măsură a fost cerută de jucătorii din turism pentru a putea aduce în legalitate multe dintre proprietăţile care funcţionează în economia neagră, între­ba­rea este cum va putea fi încurajată clasificarea proprie­tă­ţilor? Chiar şi înainte de acest ordin al ministrului antre­prenoriatului şi turismului, cei care voiau să activeze în lega­litate puteau să o facă declarându-şi veniturile.

„Credem că va scoate din economia neagră o bună parte din aceste proprietăţi, care până la urmă afectează şi sistemul statistic, cifrele noastre pe turism sunt mici şi pentru că numărul real al turiştilor nu este raportat de toată lumea care ac­ti­vea­ză în turism. Pro­babil că statul tre­buie să instituie şi o formă de con­trol. Pe Airbnb este scris faptul că este răspunderea gaz­dei să respecte pre­vederile legale, dar la orice control poa­te fi verificat da­că este sau nu cla­sificat. Pasul nor­mal ar fi ca au­to­rităţile să ia legătura cu Airbnb şi Booking şi să le solicite să nu urce pe site-uri proprietăţi care nu sunt clasificate“, spune Călin Ile, preşedintele Federaţiei Industriei Hoteliere din România.