Companiile listate pe piaţa AeRO a Bursei de la Bucureşti nu mai sunt obligate să publice remuneraţiile conducerii

Autor: Tibi Oprea 14.03.2022

Societăţile listate pe sistemul multilateral de tranzacţionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucureşti (BVB) nu mai sunt obligate anul acesta să întocmească o politică de remunerare şi un raport privind implementarea acesteia în vederea aprobării în adunările generale anuale care se organizează în perioada următoare.

Politica şi raportul de remunerare, care se publică pe site-ul companiei odată cu convocatorul adunării generale ordinare a acţionarilor, rămân însă o obligaţie pentru societăţile listate pe piaţa reglementată.

2021 a fost primul an în care atât companiile de pe SMT, cât şi cele de pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti au fost nevoite să stabilească şi să supună votului acţionarilor o politică de remunerare a conducătorilor, iar 2022 este primul an în care companiile listate ar fi trebuit să depună un raport de remunerare, însă această obligaţie se aplică acum doar emitenţilor de pe piaţa principală a BVB.

“După cum a evoluat cadrul legislativ şi având în vedere că ultimele modificări au fost aduse pentru a transpune un regulament european (Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European), aşteptarea investitorilor era ca aceste obligaţii să se aplice şi emitenţlior de pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti. Iată însă că aceşti emitenţi nu mai au această obligaţie”, spune Victor Stănilă, avocat specializat pe piaţa de capital şi managing partner al Victor Stănilă Law Office, care a susţinut până acum operaţiunile de listare pe piaţa AeRO a mai multor companii antreprenoriale româneşti, printre care Visual FAN ( Allview), MAM Bricolaj, Agroland Agribusiness, Agroland Business System, Arctic Stream, Appraisal & Valuation.

Printr-o modificare a Legii privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (Legea nr.24/2017), instituită prin Legea nr. 158/2020, începând cu 2021, atât emitenţii de pe piaţa AeRO cât şi cei de pe piaţa principală au fost obligaţi să stabilească o politică de remunerare a conducătorilor şi să o supună votului acţionarilor în cadrul adunării generale ordinare (art.92 ind 1 din Lege).

Însă, în august 2021, urmare a republicării Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, articolele din lege au fost renumerotate, emitenţii de pe piaţa AeRO fiind astfel eliminaţi de pe lista celor cărora li se aplică prevederile referitoare la politica şi raportul de remunerare.

Obligaţiile ce se aplică emitenţilor de pe SMT sunt enumerate în art. 123 din Legea nr. 24/2017, articol care nu mai face referire şi la art. 92 ind. 1 (actualul 106) din Legea nr. 158/2020 prin care se introduce obligaţia realizării unei politici de remunerare şi la art. 92 ind. 2 (actualul 107) ce instituie obligaţia întocmirii unui raport de remunerare.

Potrivit legii, emitentul stabileşte o politică de remunerare în ceea ce priveşte conducătorii cu privire la care acţionarii au dreptul de a vota în cadrul adunării generale ordinare a acţionarilor.

Emitenţii au obligaţia să supună aprobării acţionarilor politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare anuale a acţionarilor.