ZF Produs în România. Florin Spătaru, ministrul economiei: Cu siguranţă vom avea o fabrică de semiconductori în România. Stabilitatea energetică a României este un atu important. În ciuda a ceea ce se întâmplă în acest moment la graniţe, România este atractivă în continuare pentru investiţiile străine

Autor: Răzvan Botea 17.03.2022

România va avea cu sigu­ran­ţă o fabrică de semiconductori, o in­dustrie stra­tegică de care de­pind multe alte sectoare eco­no­mice, a spus Florin Spătaru, ministrul economiei, în cadrul unei ediţii speciale a ZF Produs în Ro­mâ­nia, emi­siu­ne re­a­li­zată cu spri­jin­ul Masterbuild. Ministrul a adăugat că România tre­buie să securizeze opor­tu­nitatea scur­tării lan­ţu­rilor de aprovizio­nare din zona Asiei.

„Cu siguranţă vom ve­dea în Româ­nia o fabrică de semiconductori. În acest mo­ment, aţi văzut, o bună par­te din marii ju­cători se gândesc la pla­nul de re­locare. Vom face tot posibilul ca o fabri­că în do­me­niul semiconductorilor să fie mutată în Ro­mâ­nia. Săptă­mâ­ni­le tre­cute am fost la Bruxelles şi am fost la o companie care produce prototipuri şi îi vom face o in­vitaţie acestei companii să vină în România“, a spus Florin Spătaru.

Criza ruperii lanţurilor de valoare din tim­pul pandemiei a lovit foarte multe in­dustrii europene care se bazau pe semi­con­ductori care vin din Asia. „Criza ci­pu­ri­lor“, cum a fost numită, a afectat in­clu­siv in­dustria auto româ­neas­că, care face 14% din eco­nomia Româ­niei. Avantajele Ro­mâniei pentru atra­ge­rea unei astfel de in­ves­tiţii într-o fa­brică de semiconductori im­plică expe­rien­ţa capitalului uman, dar şi sta­bilita­tea ener­getică, pentru că pro­duc­ţia de semi­con­duc­tori înseamnă un con­sum ma­re de ener­gie, a mai spus Florin Spătaru.

„Avem tradiţie, universităţi care au studenţii care se pregătesc în acest domeniu. Experienţa, capitalul uman sunt atuurile Româ­niei în a atrage o investiţie de acest gen. De asemenea, haideţi să nu ignorăm faptul că România are o stabilitate energetică. Avem facilităţi de producţie, nu depindem foarte mult de energia produsă în altă parte.“

 

Mesaje-cheie din interviul acordat ZF de ministrul Florin Spătaru

Discutăm măsuri precum şomajul tehnic sau kurzarbeit pentru companiile din România afectate de războiul din Ucraina.

În ciuda a ceea ce se întâmplă în acest moment la graniţe, România este atractivă în continuare pentru investiţiile străine.

Este o criză peste care vom trece cu siguranţă. România trebuie să fie pregătită pentru noile condiţii economice din perioada următoare la nivel european.

Industria auto şi industria mobilei sunt cele mai afectate sectoare din economia românească de acest război.