O altă faţă a crizei Covid: Numărul românilor cu depozite de peste 100.000 de euro a crescut în anul 2021 cu 7.233, depăşind 54.500, iar valoarea cumulată a depozitelor peste acest prag a trecut de 12 mld. euro

Autor: Claudia Medrega 26.03.2022

♦ În 2020 numărul românilor cu depozite peste 100.000 de euro a crescut cu 7.458 ♦ Raportat la soldul total al depozitelor populaţiei, în lei şi valută, care însuma 283,9 mld. lei (circa 58 mld. euro) la final de 2021, depozitele aflate peste pragul de 100.000 de euro reprezintă peste 20,7%.

Un număr de 54.571 de per­soa­ne fizice aveau la sfâr­şitul anului 2021 depozite mai mari de 100.000 de euro, cu o valoare cu­mu­la­tă de 58,8 mld. lei (circa 12 mld. euro), po­tri­vit celor mai recente statistici ale Fon­dului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).

Depozitele bancare sunt garantate în cazul falimentului unei bănci în limita a 100.000 de euro.

Comparativ cu situaţia de la finalul anu­lui 2020 se observă că numărul persoa­ne­lor fizice cu depozite peste plafonul de 100.000 de euro a crescut cu 7.233, iar va­loa­rea su­me­lor economisite s-a majorat cu 9,52 mld. lei (1,94 mld. euro), respectiv cu 19,3%.

Raportat la soldul total al depozitelor populaţiei, în lei şi valută, care însuma 283,9 mld. lei (circa 58 mld. euro) la fi­nalul lunii decem­brie 2021, depozi­te­le aflate peste pra­gul de 100.000 de euro reprezintă peste 20,7%.