Antoaneta Curteanu, vicepreşedinte, Divizia Retail, UniCredit Bank: Ne propunem să răspundem nevoii de întărire a mediului de afaceri local în faţa adversităţii şi să contribuim la creşterea rezilienţei economiei

Autor: Roxana Rosu 22.03.2022

♦ UniCredit Bank participă pentru al treilea an la programul guvernamental IMM Invest şi AGRO IMM Invest România, banca având un plafon de finanţare de 1,26 mld. lei.

UniCredit Bank continuă, pentru al trei­lea an, finanţările pentru companii prin IMM Invest şi AGRO IMM Invest Româ­nia, după ce a primit un pla­fon total de 1,26 mld. lei de la Ministerul Finanţelor.

Sumele acoperă garantarea cre­ditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie prin pro­gramul IMM Invest Româ­nia şi subprogramul AGRO IMM Invest, ediţia 2022. „Prin gama largă de instrumente fi­nan­ciare pe care UniCredit Bank o oferă clien­ţilor compa­nii, ne propunem să răs­pun­dem nevoii de întă­rire a mediului de afa­ceri local în faţa ad­ver­sităţii şi să con­tri­bu­im direct la creş­terea gradului de re­zi­lien­ţă a economiei ro­mâ­neşti.