ASF avertizează: Atenţie la entităţile neautorizate din domeniul asigurărilor

Autor: Ştefan Stan 08.04.2022

Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează că, în ultima perioadă, au fost active la nivelul pieţei de asigurări din România, cu precădere pe clasa 15 de asigurări - Garanţii, mai multe entităţi care nu sunt autorizate să desfăşoare activitate de asigurare. 

Din acest motiv, vă recomandăm ca, înainte de încheierea unor contracte/poliţe de asigurare, să verificaţi dacă:

 

societăţile de asigurare care urmează să emită poliţele de asigurare, precum şi intermediarii implicaţi în activitatea de distribuţie se regăsesc în Registrul public A. S.F.;ofertele primite sunt autentice şi valide, prin contactarea directă a societăţilor de asigurare implicate folosind informaţiile de contact oficiale ale acestor entităţi. De asemenea, o atenţie sporită trebuie acordată verificării calităţii persoanelor care intermediază sau recomandă folosirea produselor de asigurare respective.

 

Conform prevederilor legale (art. 12 din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări) este necesar să solicitaţi în mod expres societăţilor de asigurare şi intermediarilor ca înainte de încheierea unui contract de asigurare să vă prezinte, în timp util, următoarele informaţii: identitatea şi adresa acestora; calitatea de intermediar sau de asigurător deţinută, după caz; registrul în care sunt înscrişi şi modalităţile prin care se poate verifica acest lucru.

 

Entităţile din domeniul asigurărilor pot opera legal în România numai dacă sunt înregistrate în Registrul public A.S.F., ce poate fi consultat pe pagina web a A.S.F. AICI . 

 

Registrul societăţilor de asigurare şi al intermediarilor principali  poate fi regăsit AICI 

 

Registrul asigurătorilor şi intermediarilor din SEE, entităţi notificate către autorităţile competente din ţările de origine pentru desfăşurarea activităţii în baza dreptului de stabilire şi/sau în libertatea de a presta servicii, poate fi regăsit AICI.

 

Dacă identificaţi societăţi de asigurare şi/sau brokeri prin intermediul cărora primiţi oferta, care nu se regăsesc în registrele publice menţionate anterior, vă recomandăm să sesizaţi cât mai rapid A.S.F. şi să furnizaţi informaţii privitoare la societatea de asigurare, intermediarul prin care a fost primită oferta, precum şi orice documente disponibile primite de la aceştia.

 

A.S.F. acordă o atenţie deosebită protecţiei consumatorilor de produse financiare nebancare. În acest context, primeşte şi răspunde la toate petiţiile, sesizările, reclamaţiile şi solicitările de informaţii privind activitatea de asigurare-reasigurare din România, activitate derulată de societăţi autorizate şi supravegheate de A.S.F. formulate de persoane care au calitatea legală de a formula petiţii sau solicitări de informaţii.

 

A.S.F. nu poate interveni direct în procesul de supraveghere şi control al unei societăţi de asigurare autorizate de o altă autoritate competentă dintr-un stat membru SEE. De aceea, petiţiile referitoare la activitatea unui asigurător ce comercializează asigurări pe teritoriul României în baza libertăţii de a presta servicii trebuie să fie adresate autorităţii competente din statul membru de origine care a autorizat respectiva societate. Petiţiile vor fi transmise acestei autorităţi, conform normelor naţionale specifice.

 

Raportat la prevederile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA), cu modificările ulterioare, menţionăm că doar asigurătorii autorizaţi de A.S.F., inclusiv sucursalele acestora, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, sunt contribuabili, iar Fondul, ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecinţele insolvenţei acestora.

 

Fondul de Garantare a Asiguraţilor nu poate acorda despăgubiri în situaţia în care asigurătorul este autorizat în alt stat membru şi desfăşoară activitate pe teritoriul României, în baza libertăţii de a presta servicii, şi se află în imposibilitatea de a despăgubi ca urmare a unei potenţiale stări de insolvenţă/faliment.