Cum arată piaţa asigurărilor de sănătate în 2021. Piaţa asigurărilor de sănătate a crescut cu doar 10% în 2021, cel mai modest ritm din ultimii 5 ani. Signal Iduna conduce şi în 2021 topul, urmat de Allianz-Ţiriac şi Groupama

Autor: Mircea Nica 13.04.2022

♦ Piaţa asigurărilor de sănătate a ajuns la un volum al primelor brute subscrise de 497 mil. lei la finalul anului 2021, în creştere cu 10% faţă de 2020 ♦ Cele mai mari 5 companii de asigurări de pe segmentul asigurărilor de sănătate deţin 89,25% din volumul total al subscrierilor de pe acest segment, respectiv subscrieri de 444 mil. lei.

Signal Iduna a rămas li­de­rul pieţei de asigurări de sănătate consemnând la finalul anului 2021 un vo­lum al primelor brute sub­scrise de 133,9 mil. lei, în creştere cu 6,3%, faţă de anul 2020, având o cotă de piaţă de 26,95%, potrivit datelor pu­blicate de Autoritatea de Su­pra­ve­ghere Financiară (ASF) în ra­portul pri­vind evoluţia pieţei asi­gurărilor în 2021.

Deşi anul 2021 a adus o creştere sem­ni­ficativă a primelor brute sub­scri­se în asigurări, de 24%, această creş­tere a fost în principal datorată segmentului asigurărilor RCA. În cazul asigurărilor de sănătate, ritmul de creştere a fost de circa 10%, cel mai mic din ultimii cinci ani.

Anul 2020, an în care pande­mia de COVID-19 a fost în plină manifestare, Signal Iduna a reuşit să preia conducerea segmentului asigu­ră­rilor de sănătate, iar la finalul anu­lui 2021 compania şi-a menţinut po­ziţia. Din perspectiva celorlalţi jucă­tori din top 5 al celor mai mari com­panii de asigurări de sănătate din 2021, societăţile şi-au menţinut pozi­ţiile, avansul fiind unul modest în pri­ma parte a clasamen­tului şi accen­tuându-se la jucătorii din a doua parte a topului.